Saturday, 20 July 2024

เทคนิคเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 5 ตัวโล…ภายใน 7 เดือน เป็นที่ต้องการของตลาด

“เลี้ยงกุ้งก้ามกรามปัญหาสำคัญที่พบเสมอ กุ้งโตช้า เลี้ยงนานเป็นปี กุ้งแตกไซส์ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว เราค้นพบว่า จะให้กุ้งโตไว ต้องเลี้ยงกุ้งเพศผู้ จะได้กุ้งไซส์ใหญ่ ผลผลิตเพิ่มขึ้น ไม่แตกไซส์ เวลาเลี้ยงจะสั้นลงจาก 1 ปี จะเหลือแค่ 7 เดือน เพราะกุ้งไซส์ขนาด 5 ตัวโล เป็นที่ต้องการของตลาด”

นายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว อายุ 53 ปี นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย หนึ่งในผู้เพาะเลี้ยงกุ้งชาว อ.บางแพ จ.ราชบุรี เผยถึงเคล็ดลับในการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้ได้ลูกกุ้งเพศผู้ในปริมาณมาก มีอยู่ 2 วิธี

วิธีการแรก…แปลงเพศลูกกุ้งตัวผู้อายุ 45 วัน ให้เป็นแม่พันธุ์ ด้วยการทำลายต่อมแอนโดรเจนิค (Androgenic gland)…นำกุ้งมาวางในลักษณะหงายท้อง แล้วใช้ปากคีบตัดขาเดินคู่สุดท้ายทั้ง 2 ข้างออกแล้วสอดปากคีบเข้าไปในบาดแผลที่ตัดขาเดิน ดึงเอาท่อนำน้ำเชื้อส่วนปลายออกมาทั้งหมด

ขั้นตอนนี้จะต้องใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที หากนานเกินไปจะทำให้สูญเสียลูกกุ้ง กุ้งที่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศนำไปเลี้ยงจะมีอัตราการรอด 70% เมื่อนำมาเลี้ยงจนโตกลายเป็นแม่กุ้งแปลงเพศ…วิธีนี้จากสถิติที่เคยทำมา 10 ปี พบว่ากุ้งแปลงเพศ 9 ใน 12 ตัว จะให้ลูกเป็นเพศผู้ที่ขนาดสมบูรณ์ 100% ส่วนที่เหลืออีก 3 ตัว จะให้ลูกเพศเมียแค่ 1 ต่อ 19 ตัว

อีกวิธีสำหรับฟาร์มที่สร้างแม่พันธุ์แปลงเพศไม่เป็น ควรจะต้องใช้วิธีโบราณ คัดลูกกุ้งเอาเฉพาะตัวผู้ไปเลี้ยงเท่านั้น
สำหรับวิธีการเลี้ยง นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย บอกว่า ก่อนเอากุ้งลงบ่อ ตากบ่อให้แห้ง 2 สัปดาห์ ปรับสภาพบ่อให้เรียบ หว่านปูนโดโลไมท์ หรือปูนร้อน ในอัตราไร่ละ 200 กก. กับแมกนีเซียมคลอไรด์ อีกไร่ละ 1 ถุง ก่อนจะเติมน้ำให้ทั่วบ่อความสูง 1.2 เมตร

แต่ถ้าสภาพน้ำยังไม่ได้ค่า pH 7.5-8.5 ให้เติมปูนโดโลไมท์ 500 เมท ไร่ละ 1 ถุง ตามด้วยสาดเกลือแกง 150 กก. ในจุดที่ปล่อยกุ้ง จากนั้นเปิดเครื่องตีน้ำถึงปล่อยลูกกุ้งก้ามกรามขนาด 150-200 ตัวต่อ กก. ลงบ่อในอัตรา 5,000 ตัวต่อไร่

ห้วงเวลาการเลี้ยงควรปรับสภาพน้ำให้ค่า pH 7.5-8.5 ด้วยปูนโดโลไมท์ ปูนร้อน แมกนีเซียมคลอไรด์ ยิปซัม หรือโพแทสเซียมคลอไรด์ และจุลินทรีย์ ตลอดเวลา…และเมื่อเลี้ยงไป 5-6 เดือน จะเริ่มทยอยจับกุ้งขนาด 8-10 ตัวโลออกไปขายได้

แต่ถ้าเลี้ยงต่ออีก 1 เดือนครึ่งจะได้กุ้งเพศผู้ตัวใหญ่ขนาดไซส์ 5 ตัวต่อ กก.

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
thairath.co.th