Thursday, 20 June 2024

เทคนิคเพาะเมล็ดยางนา ไม้เศรษฐกิจ มีค่าดั่งทอง

ทุกวันนี้โลกเรากำลังร้อนขึ้นโดยไม่หยุด ผืนป่าหลายแห่งเหลือน้อยเต็มที เมื่อถึงฤดูฝน ทำให้น้ำจากภูเขาสูงไหลหลากท่วมพื้นที่บ้านและพื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหายเพราะไม่มีต้นไม้ช่วยในการดูดซับน้ำชะลอน้ำ การปลูกต้นไม้จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องน้ำป่าไหลหลากได้อย่างแน่นอน การปลูกต้นไม้ก็เป็นการช่วยโลกของเรา ให้มีความสมดุลทางระบบนิเวศ

ปัจจุบันเริ่มมีการสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้มากขึ้น สามารถปลูกไม้หวงห้ามได้ เช่น ไม้พยุง ไม้ประดู่  ไม้ยางนา ฯลฯ และสามารถตัดต้นไม้ที่ตนเองปลูกได้ วันนี้ผมมีเคล็ดลับในการเพาะพันธุ์ไม้มาฝากครับ ไม้ย า งนาถือว่าเป็นไม้เศษรฐกิจที่นิยมปลูกกันมากในขณะนี้ ที่สำคัญสามารถเป็นที่เจริญเติบโตของเห็ดต่างๆ ได้ดี ปลูกง่ายโตไว ทนต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ต้นย า งนาจะให้เ ม ล็ ดที่สามารถกล้าเป็นต้นพั น ธุ์ได้ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี วันนี้เราจะมาสอนวิธีกล้าต้นย าง นากันครับ

ขั้นตอนในการกล้าต้นย า งนา
1.นำเ ม ล็ ดย า งนาที่ได้ มาแช่น้ำในถังหรือภาชนะอย่างอื่นที่สามารถใส่เ ม ล็ ด ย า งนาได้ตามปริมาณที่เราจะกล้า ทำการแช่น้ำทิ้งไว้ 2 คืน

2.ใช้อิฐทับถุงเ ม ล็ ดย า งนาไว้

3.หลังจากที่แช่เ ม ล็ ดพั น ธุ์ไว้เป็นเวลา 2 คืน ให้นำมาเทรวมกันบนผ้าพลาสติก จากนั้นทำการเกลี่ยให้ทั่วบนผ้าที่เตรียมไว้ พื่นที่สำหรับเตรียมเ ม ล็ ดพั น ธุ์ควรอยู่ในที่ร่ม แดดไม่ร้อนมากจนเกินไปเพื่อรักษาความชื้น

4.ผ้าพลาสติกที่ใช้ปูรองเ ม ล็ ดย า งนาหรือที่เคยใช้แล้วก็ได้ครับ

5.จากนั้นใช้ผ้าสแลนคลุมเ ม ล็ ดย า ง นา

6.คลุมทับด้วยฟางข้าวอีกชั้น

7.ทำการรดน้ำเช้าเย็นเป็นเวลา 7 วัน เมล็ดยางนาก็จะเริ่มงอกออกมา จากนั้นสามารถนำไปกล้าในถุงชำได้เลยครับ

รูปต้นยางนา

8.กล้าเ ม ล็ ดย า งนาในถุงชำ ต้นกล้าย า งนาอายุประมาณ 2 สัปดาห์

ต้นกล้าย า งนาอายุประมาณ 1-2 เดือน ถ้ามีพื้นที่ควรที่จะใช้ผ้าสแลนกางให้เป็นร่มเงาแกต้นกล้าเพื่อลดแสงและรักษาความชื้น

เรียบเรียง เกษตรก้าวหน้า