Thursday, 29 February 2024

เทคนิคเพาะเมล็ดผักบุ้ง ขึ้นฉ่าย ผักชี ให้งอกเร็ว

เมล็ดมาแช่น้ำอุ่นประมาณ 50 องศาเซลเซียส โดยแช่ทิ้งไว้ประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง หรือจนกว่าเมล็ดจะจมน้ำ จากนั้นให้นำเมล็ดมาเพาะในกล่องพลาสติกถนอมอาหารโดยวางรองด้วยกระดาษชำระพรมน้ำให้ชุ่ม จากนั้นปิดฝาให้สนิท นำไปตากแดดในช่วงเช้าประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง จะทำให้เมล็ดงอกเร็วขึ้น โดยปกติจะใช้เวลาในการงอกประมาณ 5 – 10 วัน

1. ผักบุ้ง นำเมล็ดแช่น้ำก่อนประมาณ 6 – 12 ชั่วโมง นำเฉพาะเมล็ดที่จมน้ำไปเพาะ ผักบุ้งจะใช้เวลางอกประมาณ 5 – 14 วันอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการงอก 18 – 25 องศาเซลเซียส อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 20 – 25 วัน

2. ขึ้นฉ่าย นำเมล็ดแช่น้ำประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง แล้วห่อด้วยผ้า หรือใส่กล่องพลาสติกถนอมอาหาร ปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณ 24 ชั่วโมง แล้วนำมาเพาะตามปกติ จะทำให้ คื่นฉ่ายจะใช้เวลางอกประมาณ 5 – 7 วัน อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการงอกคือ 15 – 20 องศาเซลเซียส

อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 70 – 80 วัน

3. ผักชี นำเมล็ดมาห่อด้วยกระดาษหรือผ้าแล้วใช้ท่อพีวีซี กลิ้งคลึงเมล็ดให้แตกเป็น 2 ซีก แล้วนำไปแช่น้ำอุ่นประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง (หรือจนกว่าเมล็ดจะจม) แล้วนำไปเพาะตามปกติจะทำให้ผักชีงอกได้เร็วขึ้น ปกติผักชีจะใช้เวลางอกประมาณ 5 – 7 วัน

ผักชีไทย อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 40 – 50 วัน

ผักชีลาวอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 55 – 60 วัน

เรียบเรียงโดย เกษตรก้าวหน้า