Monday, 20 May 2024

เทคนิควิธีปลูกมะนาวในเข่งพลาสติก ปลูกง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด

การปลูกมะนาวหลายคนคงคุ้นกับปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์กันเป็นอย่างดี เพราะช่วงที่ผ่านมาเป็นที่นิยมกันอย่างมาก แต่การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์มีต้นทุนที่สูงและเคลื่อนย้ ายลำบาก วันนี้แอดมาแนะนำการปลูกมะนาวในเข่งพลาสติกกัน

ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ ายได้สะดวก และด้วยความโปร่งของเข่งนี้เองทำให้ระบายน้ำได้ดี ลุงวิเชียรได้บอกว่าหากต้องการได้ผลผลิตที่ดี อย่างไรแล้วก็ควรปลูกลงดินจะดีกว่าแต่การปลูกในเข่งมันสะดวกเรื่องเคลื่อนย้าย การบำรุงรักษาและเหมาะกับบ้านเรือนที่มีพื้นที่จำกัด เพราะเราสามารถควบคุมได้นั่นเอง

การปลูกมะนาวในเข่งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมาย ซึ่งเราต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้

1.เข่งขนาดใหญ่
2.ดินถุง (ที่แนะนำดินก้ามปูถุงใหญ่)

3.กาบมะพร้าวสับ (สำหรับในคลิปคือกาบมะพร้าวที่ได้เหลือจากการปลูกกล้วยไม้แล้ว)
4.ปุ๋ยคอก (แนะนำให้หมักไว้อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ก๊าซในมูลสัตว์หมดจะได้ไม่ทำให้ระบบรากมีปัญหา)

5.ต้นมะนาวโชควิเชียรหรือมะนาวพันธุ์ที่ต้องการปลูก

6.ไม้ค้ำ

อัตราส่วนผสม 3:1:1 คือดินปลูก 3 ส่วน , กาบมะพร้าว 1 ส่วน , ปุ๋ยคอกหมัก 1 ส่วน นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วนำใส่เข่ง โดยให้เราใส่ดินที่ผสมแล้วให้ได้ประมาณ 3 ส่วน 4 ของเข่งแล้วนำต้นมะนาวใส่ลงในเข่งจัดให้อยู่ในตำแหน่งกลางเข่งแล้วใส่ไม้ค้ำ

ผูกค้ำกิ่งมะนาวกับไม้ค้ำให้เรียบร้อย เพื่อให้ต้นมะนาวได้รูป ในระหว่างที่นำต้นมะนาวลงเข่งพย าย ามจัดแต่งต้นมะนาวให้ตรง ไม่ให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง หลังจากที่จัดตำแหน่งต้นมะนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้นำดินส่วนที่เหลือ ใส่ให้เต็มเข่ง แล้วพย าย ามกดให้แน่นพอประมาณ แล้วใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ประมาณหยิบมือเดียว แล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม

เห็นไหมว่าการปลูกมะนาวไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด การปลูกมะนาวในเข่งจะได้ผลผลิตมากกว่าปลูกในกระถางและสามารถปลูกไว้ภายในบ้านได้ สามารถปลูกไว้กินเองได้ หากใครสนใจพั น ธุ์มะนาวโชควิเชียร สามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ สวนโชควิเชียร เบอร์โทรศัพท์ (081) 927-7299