Thursday, 18 July 2024

เทคนิคปลูกไผ่ให้ได้ราคาดี เพียง 8 เดือน ออกหน่อ เก็บกิน เก็บขาย สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นอย่างดี

สวัสดีครับชาวแฟนเพจทุกท่าน ในคราวนี้เราจะขอกล่าวถึงอาชีพเกษตรกรทำเงินอีกอาชีพหนึ่งซึ่งนั่นก็คือการปลูก ไผ่เลี้ยงหวาน เพื่อการพาณิชย์ และที่บอกว่าอาชีพการปลูกไผ่เลี้ยงหวานเป็นอาชีพที่ทำ สูตรที่ 1 เกษตรกรบ้านเสียว ม.1 ต. เสียว อ. เบ็ญจลักษณ์ จ. ศรีสะเกษ ปลูกไผ่เลี้ยงมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2547 เนื่องจากไปเห็นเกษตรกรที่จังหวัดบุรีรัมย์ปลูกแล้วมีรายได้ดี จึงสนใจและได้ซื้อพันธุ์มาทดลองปลูก ใช้ระยะการปลูกเพียง 8 เดือน ก็สามารถออกหน่อเก็บผลผลิตได้

โดยสูตรของคุณนิยมคือ ให้รดน้ำติดต่อกัน 3 วัน ในช่วงกลางเดือนมกราคม เพื่อบำรุงไผ่ตามด้วยการใส่ปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยคอกโดยทำการโรยรอบๆตามด้วยการรดน้ำต่อไป อีกประมาณ 1 เดือน ไผ่จะออกหน่อ ซึ่งจะสามารถเก็บขายได้เลย

ปัจจุบันคุณนิยมปลูกไผ่ในเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ โดยสามารถเก็บหน่อได้ประมาณวันละ 4O กก. นับอาชีพที่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นอย่างดีเทคนิคการปลูกไผ่ให้ได้ราคาดีของคุณนิยม คือ ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ไผ่ธรรมชาติและไผ่จากสวนอื่นยังไม่ออกหน่อ คุณนิยมจึงบังคับให้ไผ่ออกในช่วงนี้ ทำให้ขายไผ่ได้ราคาดี เทคนิคการปลูกไผ่ให้ได้ราคาดีของคุณนิยม คือ ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ไผ่ธรรมชาติและไผ่จากสวนอื่นยังไม่ออกหน่อ คุณนิยมจึงบังคับให้ไผ่ออกในช่วงนี้ ทำให้ขายไผ่ได้ราคาดี

สูตรที่ 2
เริ่มที่การสางกอไห้เหลือประมาณกอละ 3 ถึง 4 ลำ เน้นเหลือเฉพาะกอที่พึ่งออกใหม่ ตามด้วยการโรยปุ๋ยสูตร 25-7-7 ประมาณ 3 กำมือ/กอ และโรยทับอีกรอบด้วยปุ๋ยธรรมชาติกอละครึ่งกระสอบ จากนั้นนำฟางมาคลุมหนาประมาณ 1ฟุตและรดน้ำทุกวันจนครบ 1 เดือน ไผ่ก็จะออกหน่อมาให้เราได้เก็บผลผลิตโดยประโยชน์ของการขายไผ่นอกฤดู คือ ราคาขายหน่อไผ่จะมีราคาสูงกว่าราคาตลาดทั่วไปและยังทำให้เรามีหน่อไผ่กินตลอดเวลานั่นเอง รู้แบบนี้แล้วอ่านจบก็อย่าลืมไปทำกันนะครับ

สูตรที่ 3 การบังคับไผ่ให้ออกนอกฤดู(ช่วง ต.ค.-พ.ย.)เป็นเกษตรกรหนุ่ม ที่มีความคิดริเริ่มใหม่ๆโดยหันมาปลูกไผ่หวานสร้างรายได้ และลองผิดลองถูกจนสามารถขยายไผ่หลายสายพันธุ์ อาทิ ไผ่หวาน ,ไผ่พันธุ์ปักกิ่ง, ไผ่พันธุ์ใต้หวันลืมแล้ง, ไผ่พันธุ์ giant (ยักษ์)ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม จำหน่ายสู่ตลาดภาคตะวันออกได้อย่างกว้างขวาง ได้แนะนำการผลิตหน่อไผ่นอกฤดูหรือการกระตุ้นให้ไผ่ออกหน่อในช่วงเดือน ต.ค.- พ.ย.ของทุกปี ไว้ดังนี้

การกระตุ้นให้ไผ่ออกหน่อนอกฤดู การบังคับไผ่ออกนอกฤดูหรือให้ไผ่ออกหน่อมากในช่วงเดือน ต.ค. – พ.ย. (ผลผลิตเท่ากับ 4 เดือน ในพื้นที่ 3O ไร่ ได้ผลผลิต 1 ตันต่อวัน)ซึ่งการบังคับให้ไผ่ออกนอกฤดูนี้จะเน้นการบำรุงต้น ในช่วงเดือนที่หน่อไม้ออกปกติตามฤดูกาล คือ ช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ย. ส่วนวิธีการกระตุ้นก็ขึ้นอยู่กับการให้ปุ๋ยที่มีปริมาณแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุต้น ดังนี้

ปลูก 1 เดือน ให้ปุ๋ยยูเรีย1 ช้อนโต๊ะ สูตร 25-7-7 หรือ 46-O-O) และปุ๋ยคอก 1 ก.ก.
ปลูก 2 เดือน ให้ปุ๋ยยูเรีย 2 ช้อนโต๊ะ สูตร 25-7-7 หรือ 46-O-O) และปุ๋ยคอก 2 ก.ก.
ปลูก 3เดือน ให้ปุ๋ยยูเรีย 3 ช้อนโต๊ะ สูตร 25-7-7 หรือ 46-O-O) และปุ๋ยคอก 3 ก.ก.และควรเพิ่มจำนวนปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกคูณ 1 เท่าในทุกๆเดือน จนถึงเดือนที่ 6 จะต้องใส่ปุ๋ยยูเรียจำนวน 6 ช้อนโต๊ะหลังจากนี้ ไปจนกระทั่งต้นไผ่หมดอายุให้ใส่ปุ๋ยคอก 1O ก.ก. และปุ๋ ย ยูเรียในอัตรา 6 ช้อนโต๊ะ

เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า