Saturday, 20 July 2024

เทคนิคปลูกตะไคร้ยังไงให้รากออกเร็ว และเป็นที่ต้องการของตลาด

“ตะไคร้” หนึ่งในพืชสวนครัวที่มักจะต้องมีปลูกกันทุกบ้าน ตะไคร้ จัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด ลดระดับคลอเลสเตอรอล ฯลฯ ตะไคร้นำไปเป็นส่วนประกอบของอาหารนานาชนิด ทั้งพวกต้มยำ ยำ แกง เป็นส่วนผสมในน้ำพริกหรือพริกแกงต่างๆ

ปัจจุบัน การบริโภคหรือการนำตะไคร้ไปใช้หลากหลายขึ้น ทั้งธุรกิจสปา มีการนำไปทำลูกประคบ ผลิตชาจากต้นและใบตะไคร้ สกัดน้ำมันหอมระเหย ฯลฯ นอกจากนั้น ถ้ามีตลาดรับซื้อจากโรงงานอุตสาหกรรมพริกแกง น้ำพริก ตั้งแต่อุตสาหกรรมในครัวเรือนถึงโรงงานขนาดใหญ่ ปริมาณของการใช้ตะไคร้จึงเกิดความต้องการอย่างต่อเนื่อง อาชีพการปลูกตะไคร้จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นตามความต้องการของตลาด

ตะไคร้เป็นพืชประจำสวนของใครหลายคน เพราะเพียงปลูกให้กอเดียวก็เก็บมาประกอบอาหารได้หลายปีเลยทีเดียวซึ่งการชำตะไคร้ที่ผ่านมาส่ ว น ใหญ่จะชำกันทั้งต้น แต่วันนีเรามีเทคนิคดีๆ ที่เป็นการชำแบบใหม่รากจะแ ต กไว ใช้เวลาเพียง 2-3 ก็แตกรากออกมาค่อนข้างมากเลยทีเดียว เราไปดูวิธีการทำกันดีกว่าค่ะ

วิธีการทำนำตะไ ค ร้ มาแช่น้ำจนมีรากงอกออกมาหลักการสำคัญคือต้องแกะกาบของตะไคร้ออกให้เห็นต า ของรากตั ด ส่วนของต้นออกให้เหลือส่วนต า ของตะไคร้ประมาณ 2-3 ต า เพื่อให้ร า ก สามารถแตกออกมาได้เยอะ

ซึ่งจะได้เฉพาะส่วนของรากที่มีต า ตะไคร้ พร้อมที่จะชำลงกระถางการแกะกาบออก ก็เพราะว่ากว่ารากจะแ n งออกจากกาบได้ต้องรอจบก า บ ตะไคร้เหี่ยวและอ่อนตัว ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน
จากนั้นนำรากของตะไคร้ปักชำในก ร ะ ถ า ง ได้เลย แต่ถ้าจะรอให้รากออกมาเยอะๆ ก่อนแล้วค่อยชำก็สามารถทำได้เพียงแค่แช่น้ำ ทิ้ ง ไว้เท่านั้นหลังจากปักชำแล้วให้รดน้ำเก็บไว้ในที่ร่ ม มีแดดรำไร รอจนต้นตะไ ค ร้ แตกหน่อออกมาประมาณ 3-4 หน่อ ก็สามารถนำปลูกลงดินได้เลย

เป็นวิธีที่ง่ายมาก ผลลัพธ์ก็ดี เหมาะแก่การนำไปทำเป็นอย่ า ง ยิ่ง ซึ่งช่วงนี้มีหลายคนที่เริ่มอย า ก จะทำสวนตะไคร้เป็นอาชีพก็สามารถนำไปทำได้ “อาชีพเกษตรไม่แต่เป็นการสร้างรายได้ แต่เป็นอาชีพที่สร้างคน สร้างคุณค่า สร้างความสุข”

ขอบคุณแหล่งที่มา Youtube channel ป้ากิ๊กทำสวน, วิ ถี ชี วิตเกษตรพอเพียง
เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า