เทคนิคง่ายๆที่ไม่ค่อยมีใครรู้ วิธีบ่มกล้วยด้วยควันธูป

วิธีบ่มกล้วยด้วยควันธูป

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. โอ่งขนาดพอประมาณไม่ต้องใหญ่มาก
2. ใบตองสด
3. ธูป

4. เชือกฟาง
5. พลาสติกใส

วิธีการบ่ม

1. ทำความสะอาดโอ่งให้สะอาด อย่าให้มีน้ำขังในโอ่ง
2. นำใบตองสดมาปูรองก้นโอ่งไว้
3. นำกล้วยดิบมาค่อยๆใส่เรียงลงในโอ่งจะใส่เป็นหวีหรือเป็นลูกก็ได้แล้วแต่สะดวก โดยอยด่าใส่ให้เต็มโอ่งเว้นพื้นที่ว่างไว้พอประมาณ
4. นำธูป 4-5 ดอก ปักไว้ให้ทั่วโอ่ง แล้วจุดธูป

5. นำพลาสติกใสมาปิดปากโอ่งให้สนิทรัดให้แน่นด้วยเชือก
6. เมื่อระยะเวลาผ่านไป 2-3 วัน ให้เปิดพลาสาติกออก จะพบว่ากล้วยที่บ่มไว้สุกเหลืองสม่ำเสมอทุกหวีพร้อมรับประทานครับ

เรียบเรียงข้อมูล : วิชาชีวิต