Friday, 14 June 2024

เทคนิคการห่มดิน เลี้ยงดิน ดูแลดินแล้วให้ดินเลี้ยงพืช

การห่มดินเป็นการป้องกันการระเหยของความชื้นที่อยู่ในดิน และเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ จุลินทรีย์ชอบอยู่ในที่มืดที่มีความชุ่มชื้น ซึ่งจะทำให้จุลินทรีย์ทำงานและขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะทำให้ดินมีความสมบูรณ์ นอกจากนั้น การห่มดินยังเป็นวิธีการป้องกันหญ้าที่ขึ้นในพื้นที่เราได้ด้วย เพราะหญ้าโดนคลุมไว้ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เป็นวิธีการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน หรือเป็นการปรับปรุงดินก่อนการเพาะปลูก ดินที่ดีสังเกตจะมีเชื้อราเกิดขึ้น และต้องใช้ร่วมกับ น้ำหมักชีวภาพ จะทำให้ดินมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ปลูกหญ้าแฝกด้วย ใบแฝกก็ตัดมาห่มดินได้ ก็เป็นการดี

วิธีการห่มดิน

1. ห่มดินใหม่ก่อนเริ่มทำการเพาะปลูก ก่อนเริ่มการเพาะปลูก ให้ทำการ ไถกลบหน้าดินใหม่แล้วคลุมหน้าดินด้วยฟางข้าว หรือ ใบไม้ ให้หนาอย่ างน้อย 1 ฟุต ทั้งแปลง หลังจากนั้น โรยปุ๋ยคอก แล้วราดรดด้วยน้ำหมั ก EM

2. ห่มดินรอบโคนต้นไม้ใหญ่ประเภทไม้ยืนต้น โดยเว้นให้ห่างจากโคนต้นไม้ 1 คืบ ห่มหนา 1-2 คืบ ทำเป็นวงเหมือนโดนัท โรยด้วยปุ๋ยคอก บางๆ และ รดด้วยน้ำ EM

ข้อดีของการห่มดิน

1. หลังจากทำการห่มดิน จะทำให้ในดินมีความชื้นและมืด เกิดการทับถมของดิน ซึ่งจะช่วยให้จุ ลิ น ท รีย์ที่ดีสำหรับพืชในดินขย ายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์

2. การห่มดิน เป็นวิธีการป้องกันหญ้า ที่ขึ้นในพื้นที่เราได้ด้วย เพราะหญ้าโดนคลุมไว้ ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้

3 .การห่มดิน เป็นการปรับปรุงดินก่อนการเพาะปลูก จะทำให้ดินมีความชื้น มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

4. การห่มดิน เป็นการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัด เรียบง่าย แต่ได้ผล

อีกวิธีหนึ่ง คือ ถ้าเราไม่มีหญ้าเลย ก็ใช้ฟาง ฟางในนาของเรานี่แหละ เก็บจากนาหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว จะมีเศษฟางที่ตามนา ก็ไปหอบมาห่มดินไว้ เผลอๆ ฟางที่เราห่มดินไว้จะมีเหตุให้เราสามารถกินได้อีก เช่นที่คุณเอกเคยทำ เอาฟางมาห่มใต้โคนกล้วย แล้วไปเอาเชื้อเห็ดที่เค้าทำเห็ดฟางมาทำเป็นปุ๋ย เอามาห่มกับฟางใหม่มันก็มีเห็ดฟางออแกนิคขึ้นมา ไม่ได้เยอะมากแต่ก็พอได้นำไปกิน เมื่อทำวิธีการห่มหญ้าวิธีต่าง ๆ นี้แล้ว จะรู้สึกว่าดินของเราจะอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกเท่าตัว

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : Organic Farm , รักบ้านเกิด