Friday, 23 February 2024

เทคนิคการปลูก ” ชะอม ” แบบมืออาชีพ ปลูกอย่างไรให้ แตกยอดดก ตลอดทั้งปี

ชะอมเป็นอีกพืชเศรษฐกิจที่มีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูง และ ขายได้ราคา เพราะ ผู้คนนิยมนำมาประกอบอาหาร เราจึงจะพามาดูวิธีปลูกชะอมอย่ างมืออาชีพ เผื่อใครที่สนใจจะนำไปปรับใช้ในสวน ปลูกแบบนี้รับรองแตกยอดจนเก็บไม่ทันแน่นอน

การขยายพันธุ์ชะอมมีอยู่ 2 แบบ และ มีข้อดีข้อเสียต่างกันดังนี้

1. การขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด
ข้อดี
– รากยึดเกาะพื้นดินที่ดีกว่า ไม่โค่นง่ายเวลาลมพัด
– รากแก้วลงลึกสามารถหาอาหารและน้ำได้ดีกว่า การเร่งยอดออกตลอดไม่ขาดช่วง

ข้อเสีย
-ใช้เวลาหลายปีในการเพาะปลูก มีทรงพุ่มใหญ่ มีดอกและติดฝัก

2. การขยายพันธุ์โดยการตอนและปักชำ
เกษตรกรส่วนมากนิยมการขยายพันธุ์ ชะอมโดยการปักชำเพราะสะดวกและรวดเร็วกว่า การเลือกกิ่งพันธุ์ชะอมนั้นจะต้องเป็นกิ่งที่ไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปโดยตัดกิ่งพันธุ์ให้มีความยาวประมาณ 1 คืบ หรือยาวประมาณ 20 เซนติเมตร และควรให้มีตาติดอยู่กับกิ่งประมาณ 3-4 ตา

หลังจากเลือกกิ่งพันธุ์ได้แล้วก็นำไปปักชำลงในถุงที่มีดินดินปลูกผสมของเถ้าแกลบและปุ๋ยคอก อัตราส่วน 3: 3: 1 หรือจะทำการชำในแปลงปลูกก็ได้ ทำการรดน้ำให้ชุ่มวันเว้นวัน เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 50-60 วัน ชะอมก็จะแตกรากพร้อมนำลงปลูกต่อไป

ข้อดี
– ต้นทุนในการดูแลต่ำ
– ใช้เวลาเร็วในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว

ข้อเสีย
– ชะอมจากกิ่งตอนหรือกิ่งชำนั้นจะมีแต่รากฝอยทำให้ ต้นชะอมไม่ค่อยแข็งแรง ไม่ทนทานแบบปลูกด้วยเมล็ด

วิธีการปลูกชะอม
1. ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูกผักชะอมคือช่วงปลายเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูฝน
2. เตรียมหลุมปลูกโดยการ ขุดหลุม ขนาด ลึก 1 ฟุต กว้าง 1 ฟุต รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก เว้นระยะห่างต้นประมาณ 2 เมตร

3. ทยอยนำต้นกล้าลงปลูกแล้วกลบหน้าดินลงไปแล้วค่อยกลบดินที่ขุดจากก้นหลุมตามลงไป
4. นำวัสดุ ฟางข้าว เศษหญ้าหรือแกลบหยาบ คลุมโคนต้นกล้าไว้เพื่อรักษาความชื้น
5. เมื่อให้น้ำให้ปุ๋ยจนชะอมมีอายุ 3 เดือน ชะอมจะมีความสูง 2 เมตร ช่วงนี้ห้ามเด็ดยอดผักชะอมเด็ดขาด เพราะถ้าหากเด็ดยอดออกแล้ว ชะอมจะแตกยอดแขนงออกสูงเกินไปจะทำให้การเก็บผลผลิตได้ไม่สะดวก

6. เมื่อยอดแขนงเจริญเติบโตสูงเท่ากับต้นแม่แล้ว ให้ทำการโน้มกิ่งแขนงและกิ่งแม่จากอีกต้นไปยังอีกต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียง ใช้ตอกมัดกิ่งติดกัน
7. จากนั้นจะทำสาวต้นชะอม คือการใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 โดยนำปุ๋ยแช่ในน้ำในระดับเข้มข้นจนปุ๋ยไม่สามารถละลายได้อีก จากนั้นกรองเอาแต่น้ำปุ๋ยเข้มข้นพ่นทางใบให้ใบร่วง โดยทำการพ่นช่วงเย็น พรุ่งนี้ใบผักชะอมจะมีสีดำ จนกระทั่ง 3 วันใบผักชะอมร่วงจนหมดต้นเหลือแต่กิ่ง

8. ทิ้งต้นชะอมไว้ 1 วัน หลังจากนั้นพ่นด้วยน้ำเปล่า วิธีนี้จะช่วยเปิดตายอดช่วยให้ต้นชะอมออกยอดใหม่ดกมากๆ

ขอบคุณข้อมูล : ความรู้เกษตร