Friday, 14 June 2024

เทคนิคการปลูกชะอม 1 ต้น ให้ได้ 100 ยอด เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ได้ทุกวัน

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทุกท่าน ให้ท่านได้อ่านเรื่องราวดีตลอดเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่าน

การปลูกชะอม 1 ต้น ร้อยยอดชะอมเป็นพืชริมรั้วของคนไทยในท้องถิ่นชุมชน ชนบทมาช้านานแล้วใช้ปลูกเป็นรั้วกันเขตพื้นที่ของเกษตร ปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกเป็นแปลงเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้รายประจำ เป็นพื้นที่หลายไร่ มีการจัดแบ่งแปลงปลูกเพื่อจัดการเก็บผลผลิตยอดชะอม ได้ทุกวันหรือทุกสองวันหรือทุกสัปดาห์ทำให้เกษตรมีรายได้เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ของเกษตรกรได้อย่ างมั่นคงและยั่งยืน ชะอมเป็นพืชที่ปลูกได้ทั่วไป ยกเว้นที่เค็มจัดหรือเป็นกรดจัด ชะอมเป็นอาหารยอดนิยมที่คนไทยรู้จักดีและมีการนำยอดอ่อนชะอมไปประกอบอาหาร บริโภคในครัวเรือนคนไทยได้หลากหลายชนิด เช่นชะอมทอดไข่ แกงส้มชะอมไข่ทอด ยอดชะอมลวกจิ้ม น้ำพริก ชะอมยำ เป็นต้น

วิธีการขยายพันธุ์ชะอมการขย ายพั น ธุ์ต้นชะอม ชะอมจะใช้วิธีการขย ายพั น ธุ์ได้ โดยการตอนกิ่งและการปักชำกิ่งหรือการโน้มกิ่งชะอมฝังดินทำให้แตกรากใหม่เกิดเป็นต้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรสามารถทำการขย ายพั น ธุ์เองได้ หรือหาซื้อกิ่งพั น ธุ์ได้ตามร้านขายกิ่งพั น ธุ์ไม้ทั่วไป

วิธีการปลูกชะอมการปลูกชะอม ถ้าใช้กิ่งตอนเกษตรกรจะนิยมยกร่องแล้วขุดหลุมปลูกบนร่อง ทั้งนี้เพราะป้องกันน้ำท่วมขังทำให้รากชะอมเ น่ าต า ยได้ โดยทั่วไปเกษตรก็จะปลูกห่างกันต้นละประมาณ 30-50 เซนติเมตร โดยการปลูกเป็นแถวเป็นแนวหรือปลูกเป็นแปลงระยะห่างของแถวประมาณ 1 เมตร แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ จะนิยมปลูกแบบแถวคู่ ระยะห่างของแถว 1 เมตร แต่ถ้าปลูกริมรั้วบางครั้งก็ใช้แถวคู่ ระยะห่างระหว่างแถวและระหว่างต้นประมาณ 30-50 เซนติเมตร

การดูแลและการเก็บยอดชะอม เมื่อปลูกชะอมได้ประมาณสัก 3 เดือนรดน้ำวันเว้นวันต้นชะอมชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะเพราะจะทำให้รากเ น่ าต า ยได้ ชะอมก็จะเริ่มแตกยอดอ่อนมาให้เก็บไปขายหรือใช้บริโภคได้แล้วและเมื่อเก็บยอดชะอมไปขายชะอมก็จะแตกยอดใหม่มาเรื่อยๆ เราควรมีการดูแลรักษาต้นชะอมโดยการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหลังจากปลูกชะอมได้ 2-3 เดือน จะทำให้ต้นชะอมแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดี

การกระตุ้นการแตกยอดอ่อนของชะอม เกษตรกรจะใช้ปุ๋ยยูเ รี ย เพื่อกระตุ้นการแตกยอดใหม่ของชะอม แต่ควรใช้ในอัตราที่น้อยและต้องใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักด้วยจะทำให้ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์มาก ต้นชะอมจะเจริญเติโตดีด้วยการกระตุ้นการแตกยอดอ่อนของชะอม อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้น้ำหมักชี ว ภ า พ ที่หมักจากยอดอ่อนของพืชชนิดต่างๆ

ปริมาณการใช้อัตราส่วนน้ำหมัก 1 ลิตร ต่อน้ำ 40 ลิตร รดทุก 7 วัน ชะอมจะแตกยอดอ่อนได้ดีและช่วยให้ต้นแข็งแรงดีด้วยแต่ก็ควรใส่ปุ๋ยหมักในดินให้กับต้นชะอมด้วยจะดีมากจากการปลูกชะอมโดยวิธีธรรมชาตินี้เกษตรกรทำกันมานานแล้ว

วิธีการปลูกชะอมต้นเดียวร้อยยอดกันบ้างเขาทำกันอย่ างไรติดตามต่อไปต้นชะอมเป็นไม้เลื้อยจะแตกยอดตามกิ่งและเกษตรกรจะเก็บยอดอ่อนไปจำหน่ายหรือบริโภค ฉะนั้นการปลูกชะอมก็ไม่จำเป็นต้องปลูกหลายต้น แต่เราจะปลูกต้นชะอม 1 ต้นแล้วปล่อยให้ชะอมมันเลื้อยทอดยอดไปเลื่อยๆ โดยเราก็จะจับลำต้นชะอม ให้ทอดยอดสูงจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร แล้วใช้เชือกฟางมัดไว้กับหลักที่ปักไว้เป็นแถวห่างกัน ระยะ 50 เซนติเมตร ให้ต้นชะอมเลื้อย ขนานกับพื้นดินสูง 50 เซนติเมตร ย าวไปเรื่อยๆ

โดยปักหลักมัดกิ่งไม่ให้ล้มชะอมก็จะออกยอดตามลำต้นย าวไปเรื่อยๆ เรียกว่าปลูกชะอม 1 ต้นแต่เก็บได้ร้อยยอด เป็นการประหยัดพื้นที่ปลูกชะอม และถ้าเราจะเปลี่ยนหลักไม้ไปปลูกผักหวานแทนข้างๆ หลักที่ปักไว้ ก็จะมีผักอีกชนิดหนึ่งไว้รับประทานได้อีกด้วย และนี่ก็คือการจัดการการปลูกผัก วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เรียกว่ามีทั้งความพอประมาณ

มีเหตุมีผลในการใช้พื้นที่ดินและมีภูมิคุ้มกันทำให้มีผักรับประทานได้หลายชนิดตลอดทั้งปีเลย แต่ทั้งนี้ต้องมีวิธีคิดที่รอบคอบรอบรู้เป็นแบบนี้ ทั้งยังเป็นการสร้างคุณธรรมในการแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านได้บริโภคผักชะอมหรือนำวิธีการดีๆ แบบนี้ ขย ายผลให้เพื่อนบ้านได้ปลูกบ้างก็จะดีอีกด้วย

ทำให้ในหมู่บ้านมีผักได้รับประทานกันทุกบ้าน สมเป็นการสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งตนเองได้อีกด้วย นายสรณพงษ์ บัวโรย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7 สำนักงานการเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามโทร .081-3153843

แหล่งที่มา https://www.gotoknow.org// เรียบเรียง เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า