Wednesday, 17 April 2024

เทคนิคการจัดการ มีเ งิ นเหลือใช้ เหลือเก็บ ใครเข้าใจชี วิ ตจะไม่ลำบ าก

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทุกท่าน ให้ท่านได้อ่านเรื่องราวดีตลอดเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่าน

เคยสงสั ยไหม ว่าทำไมคนที่มีเ งิ นเดือน เท่าๆ กัน เข าจึงมีเ งิ นใช้อย่างไม่ขัดสน ที่เป็นอย่างนั้น เพราะว่า เข ามีการจัดการ กับเ งิ นของเข าได้ดีไงล่ะเราจะทำยังไงให้เศรษฐกิจการ เ งิ นของเราดี มีเ งิ นเหลือใช้ ไปดูกัน

1 ต้องงดค่าใช้จ่ายส่วนที่ฟุ่มเฟือย ที่ไม่จำเป็นให้ได้

เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะว่าเ งิ นส่วนใหญ่ที่เราบอกว่าเก็บไม่ได้เนี่ย ปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้ไม่มีเ งิ นเหลือเก็บ คือการใช้จ่ายที่เกินตัวบ างครั้งที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้จริง แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จัดการได้ไม่ย าก แค่เรามีวินัย มีเหตุมีผล คิดไตร่ตรองให้ดีก่อน การซื้อทุกครั้ง แรก ๆ อาจจะทำได้ย าก แต่เดี๋ยวคงจะทำให้เรานั้นชินไปเอง ถ้าทำได้ ก็จะส่งผลดีให้เรามีเ งิ นเหลือใช้ เพราะทั้งหมดทั้งมวล ถือว่าเป็นรายจ่าย ที่มีความฟุ่มเฟือย หากทิ้งไปได้เนี่ย รับรองคุณมีเ งิ นเก็บ เพียงแค่คุณเปลี่ยนทัศนคติเท่านั้น สิ่งดีๆ ก็จะต ามมา

2 เมื่อเวลาซื้อของควรดูที่คุณภาพ

หลายๆ คนที่อาจจะติดหรู หรืออาจจะติดนิสั ย ชอบซื้อของแล้วดูที่ราคา จ า กนี้ไป ควรเปลี่ยน พ ฤ ติกร ร ม ตัวเองซะใหม่ ก่อนการตัดสินใจ ซื้อควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดี นอกจ า กเราจะดูที่ร าคาแล้ว ควรดูที่คุณภาพด้วย ฉะนั้น การที่จะซื้อของแล้ว ได้ของที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ เราจะได้ใช้ของนั้นอย่างคุ้มค่าไง และไม่ต้องเสี ยเ งิ นซื้อบ่อยๆ บ างคนอาจจะคิดว่า การเลือกซื้อของที่ราค าถู กกว่าเนี่ย คุณภาพน้อยลง แต่การซื้อของต้องนำมาเปรียบเทียบกัน ด้วยทั้งร าคา คุณภาพ ลองคิดดีๆ การซื้อของที่มีคุณภาพดี แต่ราค าเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อย ย่อมคุ้มค่ากว่า

เราไม่ควรมองที่เรื่องของราค า ควรดูที่คุณภาพด้วยจะดีที่สุด ทั้งนี้ จะช่วยให้คุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากไป แล้วยังได้ใช้ของที่คุ้มค่า ใช้ได้นาน มีเ งิ นเหลือใช้ด้วย

3 สำคัญมากเรื่องการทำบัญชี รายรับ รายจ่าย เอาไว้

เรื่องนี้มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ในการออมเ งิ น เชื่ อว่าหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้ว และหลายๆ คนนั้น ก็ทำไม่ได้สักที กับการทำบัญชี ราย รับรายจ่าย ถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำ คือ ให้เริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่าย ให้ได้ก่อน จ า กนั้นก็ไม่ย ากเลยโดยให้เพื่อน ๆ ใส่รายการต่าง ๆ ที่ได้ใช้เ งิ น หรือได้รับ ในบัญชีของเรา ซึ่งทำแบบง่าย ๆ ให้เราพอเข้าใจ ว่าอันไหนที่เราจ่ายไปบ้าง และเ งิ นที่เป็นร ายได้ของเรา รับมาแค่ไหน แม้คุณจะไม่ได้จบทางด้าน บัญชี ก็ทำได้ หลังจ า กนั้น ให้เรามาคำนวณดูว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนี่ย เสี ยไปเท่าไหร่ มันจะส่งผลดีให้เราเนี่ยสามารถช่วยให้เราประมาณตน ในเดือนถัดไปได้ไง..

อันที่จริงแล้ว ชี วิ ตคนเราก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกนะ เป็นเราเองที่คิดซับซ้อนกันไป คนที่เข้าใจโลก คนที่เข้าใจชี วิ ต เข้าใจถึงปัญ หาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นได้ในชี วิ ตของเราไม่ว่า จะเป็นความสุขหรือแม้แต่ความทุ กข์ก็ต าม จะอยู่ที่ไหนเราก็สุขใจได้ทั้งนั้น เพียงแค่รู้จักใช้ชี วิ ตในรูปแบบที่พอเพียง กินอยู่อย่างพอดี ก็พอมีเ งิ นเหลือใช้ เหลือเก็บแล้ว เ งิ นมีอิทธิพลกับชี วิ ตมากอะ ตั้งแต่เรื่องกินเรื่องใช้ไปยันใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ใจคนได้เลย หากเราเข้าใจและมีการวางแผน มีวินัย ก็จะไม่ลำบ าก

เรียบเรียงโดยเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า