Saturday, 20 July 2024

เตือน!!โรคฉี่หนู มหันตภัยร้ายใกล้ตัวของเกษตรกร

โรคฉี่หนู มหันตภัยร้ายใกล้ตัวเกษตรกร

โรคฉี่หนูเป็นแล้วรักษาได้
แต่ต้องไปหาหมอให้ทัน!

โรคฉี่หนู เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเลปโตสไปรา (Leptospira)
ที่อยู่ในฉี่ของสัตว์พาหะ คือ หนู แมว สุนัข วัว ควาย
ซึ่งจะปนมากับน้ำในช่วงหน้าฝน
และเข้าสู่ร่างกายจากการกินอาหาร น้ำดื่ม หรือทางผิวหนังที่โดนน้ำ
หรือแช่น้ำเป็นเวลานาน โดยเฉพาะตรงที่มีบาดแผล

กลุ่มเสี่ยงเกษตรกร ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
1.คนงานขุดลอกท่อระบายน้ำ
2.คนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วม
3.รวมถึงคนที่ต้องสัมผัสกับบริเวณที่มีน้ำท่วมขังโดยตรง

อาการของโรคฉี่หนู
ส่วนมากจะแสดงอาการภายใน 10 วันหลังติดเชื้อ
1.ไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดศีรษะ
2.ปวดน่อง โคนขา กล้ามเนื้อหลัง
3.ตัวเหลือง ตาแดง มีผื่นแดง เลือดออกเป็นจุดตามเพดานปากและผิวหนัง
อาจนำไปสู่ภาวะไตวาย เสียชีวิตได้

การป้องกันโรคฉี่หนู
1. หลีกเลี่ยงบริเวณน้ำขัง การลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆ
2. ถ้าจำเป็นต้องโดนน้ำ ให้ใส่รองเท้าบูทยาง สวมกางเกงกันน้ำ ถุงมือกันน้ำ
3. หลังจากลุยน้ำให้รีบล้างมือ/เท้าทันทีด้วยสบู่ เช็ดให้แห้ง
4. หากมีบาดแผล หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ

ต้องสังเกตอาการตัวเองถ้าไปสัมผัสบริเวณน้ำขังมา
หากพบอาการหรือไม่มั่นใจให้รีบไปพบแพทย์ทันที
เพราะคนส่วนมากที่เสียชีวิตจากโรคนี้เป็นเพราะไปพบแพทย์ไม่ทันเวลา!
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ