เตือน!!โรคฉี่หนู มหันตภัยร้ายใกล้ตัวของเกษตรกร

โรคฉี่หนู มหันตภัยร้ายใกล้ตัวเกษตรกร

โรคฉี่หนูเป็นแล้วรักษาได้
แต่ต้องไปหาหมอให้ทัน!

โรคฉี่หนู เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเลปโตสไปรา (Leptospira)
ที่อยู่ในฉี่ของสัตว์พาหะ คือ หนู แมว สุนัข วัว ควาย
ซึ่งจะปนมากับน้ำในช่วงหน้าฝน
และเข้าสู่ร่างกายจากการกินอาหาร น้ำดื่ม หรือทางผิวหนังที่โดนน้ำ
หรือแช่น้ำเป็นเวลานาน โดยเฉพาะตรงที่มีบาดแผล

กลุ่มเสี่ยงเกษตรกร ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
1.คนงานขุดลอกท่อระบายน้ำ
2.คนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วม
3.รวมถึงคนที่ต้องสัมผัสกับบริเวณที่มีน้ำท่วมขังโดยตรง

อาการของโรคฉี่หนู
ส่วนมากจะแสดงอาการภายใน 10 วันหลังติดเชื้อ
1.ไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดศีรษะ
2.ปวดน่อง โคนขา กล้ามเนื้อหลัง
3.ตัวเหลือง ตาแดง มีผื่นแดง เลือดออกเป็นจุดตามเพดานปากและผิวหนัง
อาจนำไปสู่ภาวะไตวาย เสียชีวิตได้

การป้องกันโรคฉี่หนู
1. หลีกเลี่ยงบริเวณน้ำขัง การลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆ
2. ถ้าจำเป็นต้องโดนน้ำ ให้ใส่รองเท้าบูทยาง สวมกางเกงกันน้ำ ถุงมือกันน้ำ
3. หลังจากลุยน้ำให้รีบล้างมือ/เท้าทันทีด้วยสบู่ เช็ดให้แห้ง
4. หากมีบาดแผล หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ

ต้องสังเกตอาการตัวเองถ้าไปสัมผัสบริเวณน้ำขังมา
หากพบอาการหรือไม่มั่นใจให้รีบไปพบแพทย์ทันที
เพราะคนส่วนมากที่เสียชีวิตจากโรคนี้เป็นเพราะไปพบแพทย์ไม่ทันเวลา!
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ