Monday, 20 May 2024

เตือนระวัง ! โรคไข้ข้อปวดยุงลาย หรือ ชิคุนกุนยา ระบาดหนัก 63 จังหวัด พบผู้ป่วยแล้ว 4.3 พันราย

กรมควบคุมโรคเผยพยากรณ์โรครายสัปดาห์ 19-25 ก.ค. เตือน “ชิคุนกุนยา” ระบาดทั่วประเทศ ล่าสุดปี 63 ป่วยแล้ว 4.3 พันราย

เมื่อวาน (18 ก.ค. 63) ทางกรมควบคุมโรคเผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19-25 ก.ค. 2563 เตือนโรคไข้
ปวดข้อยุงลาย หรือ “ชิคุนกุนยา” อาจระบาดเพิ่มมากขึ้น โดยระบุว่า จากการเฝ้าร ะวังของกรมควบคุมโรคสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือ


โรคชิคุนกุนยา ในปี 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 4,307 ราย จาก 62 จังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คืออายุ 25-34 ปี รองลงมาคือ 35-44 ปี และ 45-54 ปี ตามลำดับ

ภาคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ จันทบุรี รองลงมาคืออุทัยธานี ลำพูน ตราด และระยอง ตามลำดับ จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบการรายงานผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ จ.อุทัยธานี

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่า ช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายเพิ่มขึ้น จากการพบผู้ป่วยกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในหลายจังหวัด ซึ่งปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยโรคนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่ภาคใต้ สามารถพบผู้ป่วยในภาคอื่นได้เช่นกัน

ประกอบกับยังมีฝนตกในหลายพื้นที่ต่อเนื่อง ทำให้เอื้อต่อการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา
เป็นโรคติดต่อนำโดยแมลง มียุงลายเป็นพาหะ ผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้สูง ปวดข้อ ข้อบวมหรือข้ออักเสบร่วมกับมีอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีผื่นหรืออ่อนเพลีย

การป้องกันโรคที่ดีที่สุด คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและนอกบ้าน ด้วยมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โ ร ค” คือ เก็บบ้าน เก็บขยะและเก็บน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรั สซิกาและโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคคชิคุนกุนยา นอกจากนี้ ควรป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด ด้วยการทายากันยุง กำจัดยุงในบ้านและการนอนกางมุ้ง

กรมควบคุมโรค ยังแนะนำอีกว่าสถานพยาบาลที่แม้ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรมีการเฝ้าระวังโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เนื่องจากยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคสามารถพบได้ทุกจังหวัด โดยการคัดกรองผู้ป่วยที่มาด้วยอาการ ไข้ ปวดข้อ มีผื่น หรือมีอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่เกล็ดเลือดอยู่ในระดับปกติและเมื่อพบผู้ป่วยควรรายงานผู้สงสัยหรือผู้ป่วยต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อดำเนินการควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว

ขอขอบคุณที่มาจาก khaosod