Thursday, 20 June 2024

ป.2 ยอดกตัญญู ขาดเรียนมาดูแลพ่อ ที่ป่วยติดเตียง

เด็กชายสุรเสกข์ แย้มทรัพย์ หรือน้องตอง อายุ 8 ขวบ เด็กน้อยยอดกตัญญูที่ยอมขาดเรียนมาดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียงเพียงลำพัง

น้องตอง อยู่หมู่บ้านกะมอล ม.7 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ เรียนอยู่ชั้น ป. 2 โรงเรียนบ้านกะมอล โดยอาศัยอยู่กับพ่อและยายวัย 85 ปี พ่อของน้องตองป่วยหนักไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ทำให้น้องตองต้องขาดเรียนเพื่อมาดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียงเพียงลำพัง โดยคุณยายจะคอยช่วยเหลือบางในบางครั้ง เพราะคุณยายอายุมากแล้วและหูก็หนวกด้วย ทำให้น้องไม่มีรายได้

ชีวิตความเป็นอยู่จึงค่อนข้างลำบาก ทำให้น้องต้องขาดเรียนบ่อยๆ จนบางครั้งก็ไม่มีข้าวกิน ยังดีที่มีเพื่อนบ้านคอยเชื่อเหลือบ้าง และวันนี้ทาง “ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา

จึงได้เข้าไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้องตองอีกด้วย