Monday, 15 April 2024

เด็กหนุ่มสู้ชีวิต เลี้ยงดูตนเองและตากับ ยาย ป่วยเป็นอัลไซเมอร์และรับจ้างหางานทำ ส่งตัวเองเรียน

“น้องเบส” หรือนายชูเกียรติ เนียมเกตุ อายุ 18 ปี นักเรียนแผนกช่างยนต์ ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา อาศัยอยู่กับตา-ยายที่พิก าร อีกทั้งมีฐานะค่อนข้างลำบ าก น้องเลยต้องเป็นเสาหลักในก ารหาเงินเลี้ยงดูครอบครัว ขณะที่ตนเองก็ต้องเรียนหนังสือไปด้วย น้องเบส ได้เล่าให้ฟังว่า ได้อาศัยอยู่กับตาและยาย ซึ่งพิก ารทางด้านสมองเป็นอัลไซเมอร์ทั้งสองคน

ตั้งแต่ตัวเองจำความได้ เมื่อโตขึ้นก็เรียนหนังสือ และบางวันก็ต้องออกรับจ้ างในหมู่บ้าน ไม่ว่าใครจะว่าจ้ างทำอะไร ก็รับจ้ างทำง านไปทั่วเพื่อหาเงินมาจุนเจือเลี้ยงดูครอบครัว ตนเองก็ไม่เคยพบเจอแม่ผู้ให้กำเนิดกว่า 15 ปีแล้ว จนจำหน้าแม่ไม่ได้ จำได้เพียงแต่ชื่อว่า ชื่อนางขวัญ แม้นรัตน์ ส่วนผู้เป็นบิดา ก็ไม่เคยรู้จักเลย ตอนนี้ตนเองเรียนหนังสืออยู่ในแผนกช่างยนต์ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ต้องอาศัยรถรับส่งจากบ้านไปเรียนทุ กวัน และยังคงติดค้ างค่ารถรับส่งเดือนละ 1,200 บ าทเป็นเวลา 2 เดือนแล้ว บางวันก็ไม่มีเงินไปเรียน เวลาพักเที่ยงก็ต้องแอบไปนั่งคนเดียวเพราะไม่มีเงินทานข้าว บางครั้งหยิบยืมจากเพื่อนรึลุงที่ขับรถรับส่งบ้าง

โดยตนเองมีความตั้งใจที่อยากจะศึกษาต่อให้จบในระดับ ปวส.แต่เนื่องจากไม่มีเงินค่าเทอม จึงไม่รู้ว่าจะได้เรียนต่อหรือไม่ นอกจากนี้ “น้องเบส” ยังบอกอีกว่า หากเป็นไปได้ตนเองอยากพบหน้าแม่สักครั้งด้านประธานชุมชนบ้านตาชี เปิดเผยว่าน้อง เป็นเด็กที่ไม่ค่อยพูดคุยสักเท่าไหร่ แต่มีความรับผิดชอบ ที่จะทำง านหาเงินเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ไม่เกเร ซึ่งคนในชุมชนจะรู้กันดี

ส่วน อาสาสมัครบริบารท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในก ารดูแลผู้พิก ารภายในชุมชน ก็บอกว่า ตากับยายนั้น มีความพิก ารทางด้านสมองซึ่งยายมีอาก ารความจำเสื่อม และตามีอาก ารของเส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้พูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่อง แต่ “น้องเบส” ซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว ก็มีความรับผิดชอบ ที่หาง านทำไปด้วย และเรียนไปด้วย เลี้ยงดูครอบครัวไปด้วย

ซึ่งตนเอง ก็ได้เข้ามาดูแลตากับยายในทุ กวัน ทั้งก ารดูแลทางด้านร่างกาย ก ารตรวจดูก ารรับประทานยา ตามหมอสั่ง และบางครั้งก็ทำกับข้าว และทำความสะอาดบ้าน ที่หลับที่นอนให้กับตาและยาย นอกจากนี้ ยังมีผู้ใจดีในชุมชน ได้นำ “น้องเบส” ไปฝากให้ฝึกง าน ที่ร้านประกอบก ารในจังหวัดยะลา เพื่อจะได้ฝึกง านตามหลักสูตรของก ารศึกษาให้จบก ารศึกษาในระดับ ปวช. ด้าน รองผู้ว่าราชก ารจังหวัดยะลา ได้มอบเงินจำนวนหนึ่ง

ซึ่งเป็นความห่วงใยจาก ผู้ว่าราชก ารจังหวัดยะลา ให้กับน้องเบส เพื่อใช้ดูแลครอบครัวและเป็นส่วนหนึ่งในก ารใช้จ่ายระหว่างก ารศึกษาเล่าเรียน และรองผู้ว่าราชก ารจังหวัดยะลา เตรียมประสานหน่วยง านที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลครอบครัว รวมไปถึงก ารขอความอนุเคราะห์ไปยังวิทยาลัยเทคนิคยะลา เพื่อหาทุนก ารศึกษาให้กับนายชูเกียรติ เนียมเกตุ ได้ศึกษาต่อในระดับ ปวส.ต่อไป

หากมีผู้ใดที่มีจิตศรัทธาจะสนับสนุนทุนก ารศึกษาให้กับนายชูเกียรติ เนียมเกตุ สามารถบริจาค เ งิ น ช่วยเหลือได้ที่หมายเลขบัญชี 724-0-29202-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาโคลีเซียมซีเนเพล๊กซ์ยะลา

“สูงเท่ากัน แต่คุณค่าต่างกัน” ทุกคนต่างมีคุณค่าในตัวเองเสมอ “ทำตัวดี คุณค่าใสตัวเองก็เพิ่มขึ้น” ทำตัวแย่ คุณค่าในตัวเองก็ลดลง

ที่มา : ยะลาใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน