Thursday, 20 June 2024

เด็กชายชั้น ป.2 หรือ น้องโต๊ด เห็นคุณค่าของ เ งิ น ตื่นแต่เช้าไป ง ม หอย เพื่อจะได้มีค่าขนมไปโรงเรียน

วันนี้นำเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต ซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ต้องต่อสู้เพื่ออยู่ต่อไป ไม่ว่าจะเจออุปสรรคที่หนักหนาเพียงไหน แต่ความมุ่งมั่นและพยายาม ก็จะนำเราไปพบกับความสำเร็จในที่สุด หากใครที่กำลังท้อ ขอให้ดูเรื่องราวของหนุ่มน้อย ผู้มีหัวใจที่แกร่งคนนี้เป็นตัวอย่าง ที่จะสู้ กับการดำเนินชีวิต

ด.ช.ณัฐพล จันทร์เหลือง หรือ “โต๊ด” เด็กชายชั้น ป.2 ที่โรงเรียนวัดศรีคงคาราม อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เด็กน้อยคนนี้ดูเหมือนเด็กธรรมดาที่ตั้งใจเล่าเรียนแต่ในทุก ๆ วันกว่าเขาจะมาเรียนได้ ต้องพากเพียรทำงาน ตื่นแต่เช้าไปง ม ห อ ยข ๅ ย เพื่อจะได้มีค่าขนมไปโรงเรียน โดยไม่ต้องขอใคร ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆหลายคน ไม่ค่อยให้ความสนใจกับการได้มาของเงินแต่ละบาท

แต่สำหรับเด็กน้อยคนนี้ที่เก็นคุณค่าของเงิน และภูมิใจที่หาได้ด้วยตัวเอง โต๊ดอาศัยอยู่กับยายอายุ 60 ปี ที่บ้างครั้งโต๊ดก็เรียกว่าแม่ ในบ้านหลังน้อยที่มีไฟเพียง 2 ดวง พัดลมเก่า 1 ตัว และทีวี 1 เครื่องที่ต้องซ่อมแซมอยู่บ่อย ๆ พ่อแม่ของเขาไม่ต้องการเขาแล้วตั้งแต่ยังเล็ก

ยายคือคนสำคัญเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของโต๊ด ยายคอยสอนให้โต๊ดงมหอย หาอยู่หากินในละแวกบ้าน จนถึงการขับเรือไปส่งเขาที่โรงเรียนทุกวัน

นอกจากขยันทำงานช่วยแบ่งเบาภาระยายแล้ว โต๊ดยังเป็นเด็กเรียนดี เชื่อฟังคุณครู ว่านานสอนง่าย และเป็นที่รักของเพื่อน ๆ และยังเป็นเด็กที่ตั้งใจ พากเพียรเรียนหนังสืออยู่เสมอ

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังให้น้อง โต๊ด สู้ต่อไปและเป็นเด็กดีของสังคม

แพง…อาจไม่ได้ดีที่สุด…รวย…อาจไม่ได้ดีที่สุด…ชีวิต…ไม่จำเป็นต้องดีที่สุด ก็ “สุข”ได้