Thursday, 18 July 2024

เช็คกันเลย! อะไรบ้างที่หายแล้ว ทำใหม่ได้เลยไม่ต้องแจ้งความ

เนื่องด้วยมีพี่น้องประชาชนหลายท่านเดินทางแจ้งความบัตรประชาชนหายบ้าง ใบขับขี่หายบ้าง ที่โรงพัก ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วว่าเอกสารเหล่านี้ถ้าเกิดหายก็ไม่จำเป็นต้องมาแจ้งความหายที่โรงพักสามารถไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย แต่ก็ยังมีหลายท่านยังรั้นยังไม่เชื่อยังประสงค์จะแจ้งความหายให้ได้

วันนี้เราจึงขอฝากประชาสัมพันธ์ ให้ได้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาของพี่น้องประชาชน ซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อทางราชการด้วยเช่นกัน

6 เอกสาราชการหายไม่ต้องไปแจ้งความแล้ว สามารถดำเนินการได้ตามนี้เลยครับ

1. ทะเบียนบ้านหาย ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย
2. บัตรประชาชนหาย ให้ผู้ที่บัตรประชาชนหายนั้นนำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย

3. แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ให้นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกดำเนินการทำใหม่ได้เลย

4. ใบอนุญาตขับขี่หาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ได้เลย โดยทำที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนั กงานย่อยและไม่ต้องสอบใบขับขี่รถใหม่ เพียงแค่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพก็จะได้ใบขับขี่ตลอดชีพเช่นเดิม

5. บัตรประกันสังคมและบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลหาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคมหรือติดต่อผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัทตนเอง

6. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขตของท่าน

สำหรับท่านที่บัตร ประชาชนหายแล้วต้องการไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเอกสารตัวนี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเราแล้ว ทางหน่วยงานที่ออกบัตรก็มีบริการสำหรับกรณีนี้ให้บริการอยู่แล้วครับ

ขอขอบคุณ trueid.n et