Thursday, 18 July 2024

“เจ้าอาวาสวัดเทวราช” จ.อ่างทอง ปลูกผักไว้เองหลังวัด นำแจกญาติโยมระหว่างที่บิณฑบาตฟรีๆ ช่วยกันได้ก็ขอช่วย

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้สร้างผลกระทบไปในหลายๆ พื้นที่ ชาวบ้านต่างก็ลำบากมากขึ้น อาหารการกินก็มีราคาแพงขึ้น บางคนยัง ต ก งาน ข า ด ร า ย ได้ ไม่มีเงินพอที่จะซื้อแม้แต่ข้าวสารไว้กิน

ทว่าที่วัดเทวราช ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ได้มีเจ้าอาวาสวัดเทวราช “พระครูโสภณ พัฒนวิธาน” เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนที่ชาวบ้านได้รับ จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกับพระสงฆ์ภายในวัด ปลูกผักนานาชนิด นำไปแจกจ่ายให้ญาติโยมระหว่างที่บิณฑบาตฟรีๆ

พระทวน นาควโร หนึ่งในพระลูกวัด ได้เปิดใจว่า พระครูโสภณ พัฒนวิธาน เจ้าคณะตำบลราชสถิตย์ เจ้าอาวาสวัดเทวราช ใช้พื้นที่หลังวัดจำนวน 2 งาน ในการปลูกผักนานาชนิด ให้โตแบบหมุนเวียนกันไป

และเมื่อพืชผักถึงเวลาเก็บเกี่ยว พระสงฆ์ภายในวัดก็จะช่วยกันทำการเก็บในช่วงตอนเย็น นำมาล้างน้ำทำความสะอาดผัก ก่อนที่จะนำใส่ถุงเตรียมเอาไว้ และในช่วงเช้าที่ออกบิณฑบาต ก็จะนำไปแจกให้ญาติโยมระหว่างทาง เพื่อให้ทุกคนที่ลำบาก อย่างน้อยก็ยังประทังชีวิตไว้ได้ในแต่ละมื้อ

โดยหลังจากที่ญาติโยมทำการตักบาตร และพระก็ได้ให้ศีลให้พรแล้ว ก็จะนำผักสดนานาชนิดที่ปลูกเอง แบ่งปันให้ญาติโยมได้นำไปประกอบอาหารกันฟรีๆ ซึ่งทางวัดได้ทำแบบนี้มานานกว่า 2 ปีแล้ว ยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ ทางวัดเทวราช ยังได้ปลูกผักเพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้ชาวบ้านได้รับผักสดกันอย่างทั่วถึง บางคนยังได้เดินทางมารับผักเองถึงที่วัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายและภาระทางบ้าน อีกทั้งผักยังสด สะอาด และปลอดภัย

ซึ่งการนำผักสดที่ปลูกกันเองภายในวัดเทวราช เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับญาติโยม นับว่าเป็นการแบ่งปันความสุขให้แก่ญาติโยมในช่วงที่ทุกคนกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยาก ลำ บ าก เป็นการหยิบยื่นน้ำใจให้แก่กัน

เรียกได้ว่าในสถานการณ์แบบนี้ ก็ยังมีอีกหลายคนที่คอยแบ่งปันน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือกันและกันในยามยาก เพื่อให้ทุกคนในสังคมสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข มีแรงให้สู้ต่อไปในแต่ละวัน

ที่มา : naewna