Friday, 14 June 2024

เจ้าของฉายา “เฮียอาร์ต กระชายซิ่ง!” อดีตมนุษย์เงินเดือนที่ผันตัวมาปลูกกระชายคู่เผือก สร้างรายได้ 2 ต่อ

โดยทั่วไป เกษตรกรผู้ปลูกกระชายจะปลูกพืชอายุสั้นควบคู่ไปด้วยเพื่อให้มีรายได้ระหว่างรอกระชายพร้อมเก็บเกี่ยวที่ต้องใช้เวลานานกว่า 8 เดือน โดยมากนิยมปลูกพืชผักสวนครัวได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นคะน้าหรือกวางตุ้ง ตามร่องขอบแปลงก็ใช้ปลูกพริกได้

แต่เกษตรกรก้าวหน้า คุณวราพงษ์ พรหมศรี เจ้าของฉายา “เฮียอาร์ต กระชายซิ่ง!” อดีตมนุษย์เงินเดือนที่ผันตัวมาเอาดีด้านเกษตร เลือกปลูกกระชายคู่ “เผือก” ข้อดีคือ ดูแลง่าย ปลูกไปพร้อม ๆ กันได้ โดยหลังปลูกกระชายเสร็จก็มาตีหลุมปลูกเผือกบริเวณกลางร่องไปพร้อมกันเลย เว้นระยะห่างหลุมละ 50 เซนติเมตร พื้นที่ 1ไร่ ใช้ลูกพันธุ์เผือกประมาณ 40-50 กิโลกรัม เสร็จแล้วจึงลงฟางเพื่อช่วยกักเก็บความชื้น

การให้ปุ๋ยก็จะให้ไปพร้อมกับการให้กระชาย เริ่มจาก 2 เดือนแรกจะเริ่มให้ปุ๋ยสูตรเร่งต้น ช่วยในการแตกกอคือ 46-0-0 หรือ 25-7-7 ก็ได้ แล้วแต่เกษตรกรจะเลือกใช้ พออายุได้ 4 เดือน ค่อยเปลี่ยนเป็นสูตรเร่งรากลงหัว ใช้ 21-7-14 หรือสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 แต่ละครั้งใช้ปุ๋ยประมาณไร่ละกระสอบ (50 กิโลกรัม) เท่านั้น ด้านระบบน้ำเฮียอาร์ตจะใช้เป็นระบบสปริงเกลอร์ทั้งหมด เพราะจะพ่นได้ทั่วถึง ครอบคลุมกว่า ยิ่งในแปลงปลูกพืชอื่น ๆ เช่นเผือกที่ต้องการน้ำมาก ระบบให้น้ำแบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นสายน้ำหยด หรือพ่นฝอยจึงไม่ตอบโจทย์

ส่วนโรคขาประจำอย่าง “โรคเหี่ยว” เฮียอาร์ตป้องกันก่อนปลูกด้วยการใช้สูตร ปูนขาว 9 ส่วน ผสมกับปุ๋ยยูเรีย 1 ส่วน หว่านลงไปในดินก่อนไถยกร่องปลูก รวมถึงแช่หัวพันธุ์ก่อนปลูกในชีวภัณฑ์บาซิลลัส ซับทีลีส BS-DOA 24 โดยใช้ 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร แช่หัวพันธุ์ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที จากนั้นนำไปผึ่งให้แห้งก่อนปลูก หลังปลูกก็ใช้ชีวภัณฑ์ตัวเดิม ผสมในอัตราส่วนเดิม รดที่แปลงต่อเนื่องทุก ๆ 30 วัน เพื่อช่วยควบคุม โ ร ค

การปลูกกระชายคู่เผือกในปัจจุบันมีต้นทุนรวมทุกอย่าง ทั้งค่าจ้างแรงงาน ระบบน้ำ ปุ๋ย หัวพันธุ์ อยู่ที่ 30,000 บาท/ไร่ ช่วง 6 เดือนแรกได้ขุดเผือกขึ้นมาขายก่อน ผลผลิตราว 1 ตัน/ไร่ ราคาขายเผือกในพื้นที่อยู่ที่ 50-60 บาท/กิโลกรัม หลังจากนั้นอีก 2 เดือนจึงทยอยขุดกระชายขึ้นมาขาย โดยที่แปลงของเฮียอาร์ตจะได้ผลผลิตราว 5,000-6,000 กิโลกรัม/ไร่ คูณราคาปัจจุบันที่พุ่งทะลุเพดานอย่างนี้ ต้องบอกว่าอิจฉาจริง ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม : “เฮียอาร์ต+เจ๊สุมาลี กระชายซิ่ง” โทร. 09-1560-0084