Friday, 14 June 2024

เคล็ดไม่ลับ การปลูกทุเรียนไว้กินเอง ปลูกได้ทุกภาค และได้ผลผลิตที่ดี

“ทุเรียน” ผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “ราชาแห่งผลไม้” จึงทำให้มีราคาในตลาดค่อนข้างสูง แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังซื้อกินกันไม่ขาด แต่ราคาที่สูงจะให้ซื้อกินบ่อยๆก็คงไม่ไหว วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับในการปลูกทุเรียน ไว้กินเองมาฝากเพื่อน ไว้ปลูกกินเองกันไปเลยจ้าาาปลูกแค่ 2 ต้น ก็เหลือกินแล้ว เคล็ดลับวันนี้ได้คำแนะนำของ ดต. สุวรรณศักดิ์ แกนวงษา เกษตรกรผู้ชำนาญการในการปลูกทุเรียน ที่จะมาบอกถึงวิธีการปลูกทุเรียนให้ได้ผลผลิตที่ดี และที่สำคัญยังสามารถปลูกได้ทุกภาคอีกด้วย จะมีวิธีอย่างไรไปดูกันเลย

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับทุเรียนกัน
ทุเรียนเป็นผลไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่ และควรปลูกไว้ใกล้แหล่ง น้ำที่มีน้ำให้ได้เพียงพอตลอด ดินที่เหมาะสมคือ ดินที่ระบายน้ำได้ดี และมีสภาพความเป็น กรดเป็นด่าง (ค่า pH) ประมาณ 5.5 – 6.5 กำลังพอดี ทุเรียนจะชอบอากาศร้อนชื้น

ดังนั้นในช่วงหน้าแล้ง ให้ทำการคลุมโคลน หรือใช้ฟางข้าวคลุมโคนต้น แล้วรดน้ำ 3 วัน/ครั้ง
1. การเตรียมต้นทุเรียนก่อนออกดอก
ทุเรียนก่อนออกดอก หมายถึง ต้นทุเรียนทีเริ่มแตกใบอ่อนออกแล้วอย่างน้อย 1 ชุด ที่มีการสังเคราะห์แสงและสะสมอาหารอย่างเพียงพอ
สำหรับ ต้นทุเรียน ที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี จะสังเกตได้จากใบของต้นทุเรียนมีสีเขียวแก่เข้มและนั่นหมายถึง ต้นทุเรียนที่สมบูรณ์

2. เตรียมสภาพความพร้อมของต้นเพื่อรองรับการออกดอก
ให้ปลูกทุเรียนในระยะห่าง 8×8 เมตร ส่วนช่องว่างที่เหลือให้ปลูกพืชชนิดอื่นๆแซมก็ได้

3. การตัดแต่งผลอ่อนทุเรียน
ต้องทำอย่างน้อย 3 ครั้ง โดยเริ่มจากการตัดแต่ง ผลอ่อน ที่มีรูปทรงบิดเบี้ยว ผลเล็กแคระแกร่น ให้เหลือเฉพาะผลที่รูปทรงสมบูรณ์ และมีขั้วผลใหญ่เท่านั้น

การตัดแต่งผลอ่อน ควรทำให้เสร็จภายในสัปดาห์ที่ 4 หลังจากดอกบาน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
และต้องทำการยับยั้งการแตกใบอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ทุเรียนแตก ใบอ่อนในระหว่างพัฒนาการของผลอ่อนไม่อย่างนั้นใบอ่อนที่ออกมาใหม่ จะแย่งอาหารจากผลอ่อนจนหมด และส่งผลให้ผลอ่อนไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

4. การจัดการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องทำคือ การเตรียมความพร้อมของต้น เพื่อให้พร้อมต่อการ ออก ดอกออกผลในครั้งต่อไป ดังนั้นเราจะต้องทำการตัดแต่งกิ่งและบำรุงต้นต่อไป

5. การตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต สามารถแบ่งได้ 3 ระยะ ดังนี้
ระยะแรก
นั้นจะเป็นการตัดแต่งหลังการเก็บผลผลิต ก็ตัดกิ่งแห้ง กิ่งแขนง กิ่งที่เป็นโรค ไม่สมบูรณ์ออกไป และตัดขั้วผลที่ค้างอยู่ทิ้งด้วย เพื่อให้ต้นงอกกิ่งใหม่ออกมา

ระยะที่สอง
การตัดแต่งช่วงปลายฝนก่อนการใส่ปุ๋ยในครั้งที่สอง ให้ตัดแต่งกิ่งน้ำค้าง กิ่งตะขาบ กิ่งกระโดง เพื่อให้ทุเรียนเป็นทรงพุ่มโปร่ง จากนั้นก็ใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นทุเรียน

ระยะสาม
เป็นการตัดแต่งกิ่งหลังจาก ทุ เ รี ย น ติดผลแล้วประมาณ 30 – 45 วัน จะตัดเฉพาะกิ่งที่เกิดขึ้นใหม่เท่านั้น (ใบขิง) ก็ทำพร้อมกับการตัดแต่งผลอ่อนด้วยก็ได้ การทำแบบนี้เพื่อลดการสร้างก่องใหม่แล้วจะไปแย่ง อ า ห า ร ของผล และเหลือไว้แต่ผลที่ดีให้เจริญเติบโตเต็มที่เพียงเท่านี้เราก็จะมีทุเรียนที่เพียงพอที่จะเก็บเกี่ยวไว้กินเองในครัวเรือนได้แล้ว โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อกินในราคาสูงๆตามท้องตลาด หากมีผลผลิตที่มาก ก็สามารถนำไปขายได้

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก