Friday, 14 June 2024

เคล็ดลับปลูกน้อยหน่า ให้ผลดกเต็มต้น เนื้อเยอะ รสชาติ หวานอร่อย

น้อยหน่า เป็นไม้ผล ทรงพุ่มขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 2 – 5 เมตร เติบโตได้ในดินเกือบทุกประเภท

วิธีการปลูก
1. แนะนำการปลูก ควรปลูกช่วงหน้าฝน
2.เตรียมขนาดหลุมปลูก กว้างยาวและลึกประมาณ 50 เซนติเมตร

3. ผสมดินปุ๋ยคอกจำนวน 5 กิโลกรัม และร็อคฟอสเฟตจำนวน 5 กิโลกรัม ประมาณ 500 กรัม เข้าด้วยกันในหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม
4. ยกถุงกล้าต้นไม้วางในหลุม โดยให้ระดับของดินในถุงสูงกว่า ระดับดินปากหลุมเล็กน้อย

5. ใช้มืดปาดถุง จากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทั้ง 2 ด้าน (ซ้ายและขวา)
6. ดึงถุงพลาสติกออก
7. กลบดินที่เหลือลงในหลุม

8. กดดินบริเวณโดนต้นให้แน่น
9. ปักไม้หลักและผูกเชือกยึด เพื่อป้องกันลดพัดโยก
10. หาวัสดุคลุดดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแ ห้ง
11. รดน้ำให้ชุ่ม
12. ทำร่มเงา เพื่อช่วย พรางแสงแดด

ระยะปลูก
3 x 3 เมตร จำนวนต้นต่อไร่เฉลี่ย 150 ต้น/ไร่

การให้ปุ๋ ย
1. ต้นที่ยังไม่ให้ผลผลิตใส่ 15-15-15 อัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 – 3 ครั้ง
2. ต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว แบ่งการใส่ปุ๋ยดังนี้
-บำรุงต้น ใช้ 15-15-15
-ระยะสร้าง ดอก ใช้ 8-24-24
-บำรุงผล ใช้ 15-15-15
-ปรับปรุงคุณภาพ ใช้ 13-13-21
ปริมาณการใช้ ขึ้นอยู่กับอายุของต้นและผลผลิต ซึ่งอยู่ระหว่าง 2 – 4 กก./ต้น /ปี

การให้น้ำ
ในระยะปลูกใหม่ จำเป็นต้องให้น้ำสม่ำเสมอ จะช่วยให้น้อยหน่าเจริญเติบโตได้เร็ว โดยน้อยหน่าเริ่มติดผลได้ในปีที่ 2 การให้น้ำแก่ต้นน้อยหน่าสม่ำเสมอจะทำให้ขนาดของผลและคุณภาพผลดี

การปฏิบัติอื่น ๆ
น้อยหน่าที่ให้ผลในระยะ 2 – 3 ปีแรกไม่จำเป็นต้องตัดแต่งกิ่ง เพราะยังให้ผลขนาดใหญ่อยู่จะต้องตัดแต่งบ้างก็เป็นกิ่งที่สูงเกินไป กิ่งฉีกหัก กิ่งแก่ กิ่งไม่สมบูรณ์ ส่วนการตัดแต่งกิ่งครั้งใหญ่ จะเริ่มตั้งแต่กิ่งเมื่อน้อยหน่าอายุประมาณ 4 – 8 ปี ซึ่งต้นจะเริ่มเสื่อมโทรม ผลเล็ก รูปร่างไม่ดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความสมบูรณ์ของต้นและการบำรุงรักษาเป็นสำคัญ

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
1. ดัชนีการเก็บเกี่ยว ผลน้อยหน่าจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 110 – 120 วัน จากดอกบานโดยสังเกตร่องตาน้อยหน่าเริ่มห่างและสีร่องตาเข้ม ผิวจะเปลี่ยนจากสีเขียวอมเหลือง สำหรับน้อยหน่า-หนัง สำหรับพันธุ์สีครั้งจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง
2. การเก็บเกี่ยว โดยใช้มือปลิดผลติดขั้ว ถ้าอยู่สูงจะใช้ไม่ง่ามสอย ลงมาปลดผล ใส่ตะกร้า นำมาคัดขนาด และบรรจุผลใส่ภาชนะบรรจุ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ตะกร้าสานด้วยไม้ไผ่ โดยรองด้วยใบตอง

3. อายุการเก็บรักษา หลังจากขนส่งน้อยหน่าส่งตลาดผลผลิตจะเริ่มสุก ขึ้นอยู่กับความแก่ของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวปกติอายุการวางขย า ยผลผลิต จะอยู่ระหว่าง 3 – 5 วัน