Monday, 15 April 2024

เคล็ดลับการปลูกกะเพราให้ใบดกเก็บได้เร็วได้นาน

กะเพรามีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ กะเพราแดงและกะเพราขาว โดยกะเพราแดงจะมีฤทธิ์ที่แรงกว่ากะเพราขาว ในสรรพคุณทางยาจึงนิยมใช้กะเพราแดง โดยส่วนที่นำมาใช้ทำเป็นยาสมุนไพรก็ได้แก่ ส่วนของใบ ยอดกะเพรา (ทั้งสดและแห้ง) และทั้งต้น แต่ถ้านำมาใช้ประกอบอาหารจะนิยมใช้กะเพราขาวเป็นหลัก

วันนี้แอดมินนำเสนอเรื่องราว สำหรับมือใหม่หัดปลูก แน่นอนว่าการที่ปลูกแล้วพืชผักงอกโตขึ้นมาก็ดีใจแล้ว แต่จะดีกว่านี้ไหม หากการงอกหรือเติบโตของผัก จนกระทั่งเก็บผลผลิตมีวิธีการเร่งรัด หรือทำให้ได้ผลผลิตสูงก็จะดีไม่น้อย

วันนี้จึงนำเคล็ดลับการปลูกกะเพรามาฝากกัน จะเป็นอ ย่ า ง ไรนั้น ไปอ่านกันเลยค่ะกะเพราเป็นผักสวนครัวประจำบ้าน ปลูกง่าย โตง่าย เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้ น แบบบ้านเรา สามารถปลูกจากเมล็ด หรือ ปักชำจากกิ่งที่เหลือจากการซื้ อ มาทำอาหารก็ได้

ซึ่งพอต้นโตออกด อ ก เป็นเ ม ล็ ด เ ม ล็ ดที่ร่วงหล่นลงพื้น ก็จะงอกเป็นต้นใหม่ได้อีกเพียบหลังเ พ า ะเมล็ด หรือปักชำจากกิ่งประมาณ 7 – 10 วัน เ ม ล็ ดหรือกิ่งจะ เริ่มงอกให้รดน้ำ อ ย่ า ง เพียงพอและสม่ำเสมอทุกวัน หลังปลูกไปประมาณ 30 – 35 วันก็เก็บนำไปประกอบอาหารได้

เคล็ดลับที่จะทำให้ต้นกะเพราเก็บใบทานได้นานๆ ก็คือ อย่ าให้ออกด อ ก พอออกด อ กแล้วต้นจะโทรม อายุสั้น ถ้าออกด อ ก ก็ให้หมั่นตั ด ทิ้ง

เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า