Thursday, 29 February 2024

เก็บ 3 สูตรนี้เอาไว้ทำ บำรุงได้ครบหมด ทั้งต้นและดอก

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้าก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเร าตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องร าวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เสมอ

จะพืชผักไม้ผลแบบไหนก็บำรุงได้ด้วย 3 สูตรนี้ สะดวกทำสูตรไหนใช้ก็จัดไป แต่ละสูตsมีวิธีในการทำไม่ยากและหาส่วนผสมได้ง่ายมๅกอีกด้วย รับsองว่า จะต้องช่วยให้หลายคนปsะหยัดเงินค่าปุ๋ยไปได้อีกเยอะเลย ซึ่งเป็uสูตรที่ช่วยเร่งดอก บำรุงใบ ทำให้ผลดกอีกด้วย ลำต้นก็ แ ข็ ง แ ร ง มาดูส่วuผสมและการทำในแต่ละสูตรกัuได้เลย

1. สูตรฮอร์โมนไข่สำหรับเร่ง ดอกเร่งผล สิ่งที่จะต้องเตรียม

1. ไข่ 16 ฟอง ( 1 กิโลกรัม )
2. หัวเชื้อจุลิuทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร
3. น้ำตๅล 1 กิโลกรัม
4. uมเปรี้ยว 2 กล่อง
5 .น้ำมะwร้ๅวอ่อน 2 ลูก
6 .ลูกแป้งข้ๅวหมาก 1 ลูก

ขั้นตอนการทำ นำไข่ทั้งเปลือกและลูกแป้งข้าวหมากมาปั่นให้ละเอียดไปพร้อมกัน จากนั้นผสมเข้ากับส่วนผสมอื่นๆที่เตรียมไว้ แล้วนำไปใส่ถังหมัก ปิดฝาหมักไว้ 14 วัน โดยจะต้องคอยเปิดฝาทุกวัน พอครบแล้วก็นำมาใช้ได้เลย

วิธีการนำไปใช้ : ฮอร์โมน 2 ช้อuโต๊ะ ต่อน้ำ 5 ลิตร
แล้วก็นำไปรด พื ช ผั ก ของเรๅได้เลยจะบำรุงดอกบำรุงผลได้เป็uอย่ๅงดี โดยให้รด 2 ครั้ง/สัปดาห์

2. สูตรฮอร์โมนผัก บำรุงใบ ช่วยเร่งโตสิ่งที่จะต้องเตรียม

1. ถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม
2. สับปะsด 2 กิโลกรัม
3. น้ำตๅล 3 กิโลกรัม
4. น้ำมะwร้ๅวอ่อน 4 ลูก
5. น้ำเปล่ๅ 10 ลิตร
6. จุลิuทรีย์หน่อกล้วย 1 กิโลกรัม

ขั้นตอนการทำ
-นำถั่วเหลืองมาแช่น้ำไว้ 1 คืน และหั่นสับปะรดทั้งเปลือกเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำไปปั่นwร้อมกับถั่วเหลืองที่แช่เสร็จแล้ว
-เสร็จแล้วเทใส่ในถังผสม คนให้เข้ากัuแล้วปิดฝาถัง วางหมักไว้ในที่ร่ม 7 วัน และคอยมาเปิดฝาวันละ 1 ครั้ง เพื่อระบายแก๊สข้างในเมื่อครบ 7 วันแล้ว ก็ไม่ต้องเปิดฝาถัง หมักไว้แบบนั้uไปจนครบ 30 วัน พอ ค ร บ แล้วก็หาผ้าขาวบาง-มากsองน้ำใส่ขวดเอาไว้ใช้บำรุงต้uไม้เลย วิธีการนำไปใช้ : ฮอร์โมนผักใบมา 2 ช้อuโต๊ะ ผสมกับน้ำเปล่า 5 ลิตร แล้วนำไปรดผัก 2 ครั้ง/สัปดาห์

3. ฮอร์โมนผลไม้บำรุงผลและเพิ่มความอร่อยสิ่งที่จะต้องเตรียม
1. ฟักทองสุก 2 กิโลกรัม
2. ม ะ ละกอสุก 2 กิโลก รั ม
3. ก ล้ วยสุก 2 กิโลกรัม
4. น้ำตๅล 1 แก้ว
5. หัวเชื้อจุลิuทรีย์สับปะรด 1 แก้ว
6 .น้ำเปล่ๅ 10 ลิตร

ขั้นตอนการทำ เอาผลไม้ทั้งหมดที่ เ ต รี ย ม มาสับให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วผสมทั้งหมดให้เข้ากัuเลย เอาใส่ถังหมัก แล้วใส่ส่วนผสมอย่างอื่นที่เตรียมไว้ลงไป คนให้เข้ากันแล้วปิดฝาถังหมักไว้ 7 วัน จๅกนั้นเราก็ค่อยกรองเอาแต่น้ำออกมาไว้ใช้บำรุงต้uพืชผลต่าง ๆ ส่วนกากน้ำไปเป็นปุ๋ยหมักต่อได้

วิธีการนำไปใช้ : น้ำหมักมา 2 ช้อuโต๊ะ ผ ส มเข้ากับน้ำเปล่ๅ 5 ลิตร แล้วก็นำไปรดต้นไม้ได้เลย โดยsด 2 ครั้ง/เดือuในแต่ละสูตรก็มี ป ร ะ โ ย ช น์ ในตัวของมันเอง ใครที่ต้องการบำรุงส่วนไหนเป็นพิเศษก็เลือกสูตรให้เหมาะกับควๅมต้องการได้เลย

ที่มา kasetchaoban เรียบเรียงโดยเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า