Thursday, 7 December 2023

อร่อยแบบไม่ต้องปรุง “ก๋วยเตี๋ยวสายบุญ” แม่ศรีนวล รายได้ทั้งหมดไม่หักต้นทุน มอบให้วัดดอกสัก

นางกัญญ าณี ตระกูลดี ได้ชวนกลุ่มเพื่อนและญ าติ ช่วยกันเตรียม ก๋วยเตี๋ยวใส่ชาม ภายในวัดดอนสั ก อ.ดอนสั ก จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อรอประช าช นที่มานมัสการหลวงปู่ทวดองค์โตที่สุดในโลก ได้ชิมก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรดำเนินสะดวก ขๅยชามละ 20 บาทโดยรายได้ทั้งหมดไม่หั กต้นทุน มอ บให้วัดดอนสั ก ได้นำไปทะนุบำรุงพระพุทธศ าสนา

โดย นางกัญญ าณี ตระกูลดี อายุ 66 ปี อาชี พชาวสวนผลไม้บ้านนาส าร เจ้าของโครงการ เล่าว่า เป็นคนชอบทำบุญ ก่อนหน้านี้ก็ทำมาในหลายวัดแล้วเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี ซึ่งเริ่มจากการตั้งกองทุนบุญของตนเองนำเงินในกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนวัตถุดิ บ และขๅยในราคาถูกไม่หั กค่าใช้จ่ายนำเงินเข้าวัดทั้งหมด

ต่อมาก็ มีคนเ ริ่มอย ากมีส่วนร่วมก็เข้ามาบริจ าคให้กองทุนบุญและมาร่วมด้วยช่วยกันทำอาห ารบริการประช าช นและที่วัดดอนสั กเริ่มทำมาตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.63 แต่ละวันจะได้เงินจากการขๅยก๋วยเตี๋ยวประมาณ 6,000 บาทหรือมากกว่าเพื่อถวายวัดดอนสั ก โดยที่ทำ ตรงนี้ก็อย ากเป็นแบบอย่ างให้คนรุ่นหลังได้ให้ความสำคัญต่อการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน เพื่อสังคมที่น่าอยู่ และคิดว่าจะทำอย่ างนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะไม่ไหว

ด้านนางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการลงพื้นที่เปิดตลาดท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับที่กินซึ่งที่ วัดดอนสั ก ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่มีความพร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมากราบไหว้หลวงปูทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อความเป็นศิ ริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

รวมถึงยังมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยราคาประหยัด ถือว่านอกจากอิ่มท้อ งแล้วยังอิ่มบุญด้วย จึงอย ากเชิญชว นนักท่องเที่ยวชาวไทยได้มาเที่ยวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับสูตรก๋วยเตี๋ยวที่นำมาใช้ เป็นสูตรของแ ม่ ซึ่งเป็นสูต รดั่งเดิมของ “แม่ศรีนวล” ที่ขๅยอยู่ในตลาดน้ำดำเนินสะดวกอ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ที่ใช้น้ำมะนาวในการปรุง ทำให้มีความเปรี้ยวแซ่ บกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ อร่อย แบบไม่ต้องปรุง

ส่วนประช าช นทั่วไปที่อยากลองชิมก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน ในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขั ตฤ กษ์ ตั้งแต่เวลา 10:30 น. เป็นต้นไป ได้อิ่มและยังได้บุญด้วยสามารถร่วมอุดหนุนได้ที่วัดดอนสั ก