Saturday, 20 July 2024

อบรมเพาะเห็ด ครบวงจรฟรี ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานใดๆ ฟรีค่าใช้จ่าย อบรม 4 วัน 2 คืน

อบรมเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจรฟรี ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานใดๆ
ฟรีค่าใช้จ่าย อบรม 4 วัน 2 คืน พร้อมที่พักและอาหาร (เฉพาะเสาร์ อาทิตย์) สมัครที่ ไอดีไลน์ 1250400914

มาตรการป้องกันโควิดระหว่างการเข้ารับการอบรม
1. ผู้อบรมต้องเตรียมหน้ากาก และเจลแอลกอฮอลล์มาเองและต้องสวมหน้ากากตลอด
2. สแกนคิวอาร์โค๊ด ไทยชนะ เมื่อเชคอิน เชคเอ้าท์ เข้าออกศูนย์เรียนรู้ ฯ
3. วัดไข้ อุณหภูมิร่างกายต้องผ่านตามเกณฑ์
4. หากไม่ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด จะตัดสิทธิ์และให้ออกจากการฝึกอบรมทันที

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับเชิญเข้ากลุ่มไลน์ “เพาะเห็ดTKB#45” หากไม่ได้รับเชิญเข้ากลุ่มคือไม่ผ่านการคัดเลือก

การฝึกอบรม เน้นเรียนรู้ ปฏิบัติจริง ทุกขั้นตอน
1. การทำ PDA
2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ด
3. การเลี้ยงเชื้อเห็ดในข้าวฟ่าง
4. การทำก้อนเชื้อ
5. การเปิดดอก
6. การทำฮอร์โมนกระตุ้นเห็ด
– เพาะเห็ดด้วยก้อนฟางข้าว(ทดแทนขี้เลื่อย)
– เพาะเห็ดมิลกี้,
– เพาะเห็ดเยื่อไผ่
– ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติ
– และแถมวิธีการทำไข่เค็มสมุนไพรดินสอพองไว้ทำกิน ทำขายสร้างรายได้เพิ่ม จะติดตามผลการฝึกปฏิบัติด้วยการส่งผลทางไลน์ทุกท่าน

การเข้ารับการฝึกอบรม (หลังจากได้รับการตอบรับเข้าอบรมแล้ว)
การเดินทาง GPS “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมูลนิธิถ้ำกระบอก”
1. ลงทะเบียนที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง มูลนิธิถ้ำกระบอก ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เวลา 08.30 – 09.30 น.ตามวันเวลาของแต่ละรุ่น
2. การแต่งกาย : ชุดพร้อมลุยงาน สุภาพสตรีไม่ควรใส่กระโปรงเพราะจะไม่สะดวกในการฝึกปฏิบัติ
3. วันสุดท้ายของการฝึกอบรม การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เพราะต้องเข้ารับใบประกาศนียบัตรกับประธานมูลนิธิถ้ำกระบอก พระอาจารย์บุญส่ง ฐานจาโร
4. ไม่อนุญาตให้นำบุคคลอื่น(ผู้ติดตาม)ที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาเข้าอบรม รับประทานอาหาร และพักแรมด้วยอย่างเด็ดขาด หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์การเข้าอบรมทันที

การพักค้างคืนที่อาคารรูปตัวยู
1. กรณีที่ต้องการพักค้างคืน ไม่ว่าจะเป็นในวันศุกร์หรือวันเสาร์ ระหว่างการฝึกอบรม ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอกุญแจห้องพัก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
2. หากเข้าพักในคืนวันศุกร์ให้เตรียมอาหารมื้อเย็นและมื้อเช้าเข้าไปด้วย เพราะจะจัดให้เฉพาะมื้อกลางวัน เย็น วันเสาร์ และเช้า กลางวัน ของวันอาทิตย์
3. อนุญาตให้เข้าพักได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าอบรมเท่านั้น

การรับใบประกาศนียบัตร : ผู้ที่จะได้รับประกาศนียบัตรจากท่านประธานมูลนิธิถ้ำกระบอกนั้น จะต้องมีเข้ารับการฝึกอบรมครบทั้ง 4 วันและร่วมทุกกิจกรรม เท่านั้น
การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่าย : เมื่อจบการฝึกอบรมและรับใบประกาศนียบัตรจากมูลนิธิแล้ว จะได้รับเชิญเข้ากลุ่มไลน์เครือข่ายซึ่งประกอบด้วยสมาชิกมากมายที่พร้อมแชร์ประสบการณ์ และได้รับการสนับสนุนจากสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

”โครงการเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร” มูลนิธิถ้ำกระบอก ยังมีสอนอาชีพเสริมอีกมากมาย ที่สามารถ สร้างรายได้จริง

มูลนิธิถ้ำกระบอก
โครงการเพาะเห็ดถ้ำกระบอก
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมูลนิธิถ้ำกระบอก อ.พระพุทธบาท สระบุรี