Monday, 15 April 2024

อนุโมธนาบุญ นักธุรกิจ ฉลองวันเกิดด้วย การทำบุญถวายที่ดินให้วัดกว่า 1OO ไร่

วัดเป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจในการกระทำคุณงามความดี และเป็นสาธารณสถาน อันยังประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมและมวลมนุษยชาติ การสร้างวัด จึงถือว่าเป็นการสร้างพุทธศาสนสถานอันเป็นพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาด้านจิตใจ และปลูกฝังคุณงามความดี ตลอดทั้งการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันจักนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยในสังคมและความวิวัฒนาสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา

การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้นเป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก
ผู้ให้ที่ดิน สร้างวัด…ชื่อว่าเป็นผู้ได้บุญทั้งกลางวัน และกลางคืน ตื่นอยู่ก็ได้บุญ แม้ยามหลับบุญก็เกิด
นักธุรกิจ ฉลองวันเกิดด้วย การทำบุญถวายที่ดินให้แก่วัดกว่า 1OO ไร่ เป็นมูลค่ากว่า 3O ล.บาท พร้อมทั้งเงินสดอีก 1 แสนบาท โดย คุณบุญรวม พร้อมด้วย คุณปานฉาย เอี่ยมเมือง และ คุณกฤษฎา เอี่ยมเมือง เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้านและที่ดิน

ได้ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 68 ปี นิมนต์พระสงฆ์จากวัดห้วยทรายใต้ 9 รูป โดยหลวงพ่อห่วย ฉันภัตราหารและสวดเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้น ได้ถวายเอกสารหลักฐานที่ดินที่บริเวณบ้านหนองพลับ อ.หัวหิน จำนวน 1OO ไร่ มูลค่า 3O ล.บาท ให้กับวัดห้วยทรายใต้เพื่อสร้างเป็นศูนย์ปฎิบัติธรรม

นอกจากนี้ ยังถวายเงินสด 1 ล้านบาทเพื่อเป็นการปลูกสร้างถารวัตถุนำล่อง wร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง บ่อฝ้าย อีก 2O ทุน คุณบุญรวม เอี่ยมเมือง กล่าวว่า เดิมทีเป็นคน ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี มาอยู่หัวหินในปี 2522 ทำไร่สับปะรดส่งโรงงานสับปะรดกระป๋องจนมีฐานะ เมื่อระบบส่งออกราคาตกในปี 2531 ก็เริ่มปรับเข้าสู่โครง ก า ร อสังหาริมทรัพย์ บ้านที่ดิน มีโครง ก า ร หมู่บ้านรวมสุข โครง ก า ร บ้านทิพย์วรรณ 1-2- 3-4 รวม 3,OOO กว่าหลัง จนทำให้อยู่ในระบบนักธุรกิจแนวหน้าของเมืองหัวหิน ประจวบฯ จนมีฐานะขึ้นมาและประสปผลสำเร็จ

คุณบุญรวม กล่าวต่อว่า วันนี้อายุ 68 ปีจึงได้ทำบุญวันเกิดและมอบที่ดินมูลค่า 3O ล.บาทให้กับวัดห้วยทรายใต้ชะอำ เป็นการ คืนผลกำไรที่ได้มาจากแผ่นดินของชาติคืนให้กับสังคม สร้างบุญสร้างกุศล

อานิสงส์ในการซื้อที่ดินถวายวัด
ส่งผลให้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามด้วยเพราะอานิสงส์แห่งการถวายที่ดินให้แก่พุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดภพชาติใดก็จะมีที่ดินเป็นของตัวเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะมีวิมานที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล แก้กรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้

แหล่งที่มา: siamstreet.com Post Views: 1,814

เรียบเรียงโดย เฟจเกษตรธรรมะก้าวหน้า