Saturday, 20 July 2024

อนุโมทนาบุญ! แม่ศิริพร สร้างบุญใหญ่ให้ลูกหลานนำเงินทุกบาทมาสร้างวัด

แม่ศิริพร นำเงินทุกบาทมาสร้างวัด ให้ลูกหลานได้บุญกุศลร่วมกัน

ที่วัดป่าสว่างธรรม ตั้งอยู่บ้านดอนกลอย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ พี่นางศิริพร อำไพพงษ์ เดิมนั้นชื่อสถานปฏิบัติธรรม แสงธรรมนิมิตร เมื่อปี 2556 พระอาจารย์นำชัยได้เปลี่ยนชื่อ เป็นวัดป่าสว่างธรรม และในปีเดียวกันนั้น ได้มีการทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยพี่นางศิริพร อําไพพงษ์ เพื่อสร้างหลวงพ่ อพุทธะศรีสุทโธ ในบริเวณ เกาะกลางน้ำ

ในปี 2557 ได้ประกอบพิธี พุทธาเทวาภิเษก พร้อมกับปรับภูมิทัศน์ โดยรอบให้ส ว ยง า มและน่าเที่ยวช มมากยิ่งขึ้น โดยคุณแม่ศิริพรได้มีส่วนในการปรับปรุงและสร้างด้วยตนเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการทาสีอาหาร การตัดต้นไม้ และการถางหญ้า

มีหลายคนต่างถ า ม พี่นางศิริพรว่าทำไมถึงได้สร้างบุญใหญ่ขนาดนี้พี่นางบอกว่า….

ตัวเองคิดมาตลอดว่า หากมีปัจจัยจะสร้างบุญใหญ่ และที่ผ่านมาก็สร้างมาตลอด จนกระทั่งถึงตอนนี้ ได้ทำตามที่ตนเองต้องกาsแล้ว พี่นางเป็นเสาหลักของวัดนี้ หรือเป็นต้นบุญก็ว่าได้ แต่พี่นางยังพูดด้วยความนอบน้อมว่า ความสำเร็จครั้งนี้ ไม่ได้เกิ ดขึ้นด้วยตนเองคนเดียว

หากแต่เกิ ดจากพี่น้องคนไทยทั้งทางใกล้ ทางไกลแวะเวียนเข้ามาร่วมทำบุญด้วยแม้จะไม่ได้ให้เงิ นก็ร่วมอนุโมทนา ด้วยก็ได้บุญเช่นเดียวกัน พี่นางบ อ กว่า การทำบุญให้ทำไปเถอะทำแล้วสบายใจและขออนุโมทนาทุกคนที่ร่วมทำบุญด้วยกันเงิ นที่แฟนคลับให้มา

ไม่ว่าจะมากหรือน้อยพี่นางก็ทยอย เอามาร่วมสร้าง จนกว่าชีวิตจะอวสาน ทุกครั้งที่แม่ทำงานได้ ไม่ว่าจะครั้งละแสนหรืออมากกว่านั้น แม่ได้จากแฟนคลับและค่าจ้าง จะนำมาทำบุญทั้งหมด

พี่นางขอให้ทุกคนมีความสุขและขออนุโมทนาบุญ ให้ทุกๆคน ให้ทุกคอบครัวแข็งแรงร่ำรวย คิดสิ่งใดก็สมปรารถนาด้วยเทอญ สาธุ