Tuesday, 21 May 2024

อนุโมทนาบุญ ร่วมบุญ ถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดป่า พื้นที่ 3 จังหวัด

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2564 ให้กับวัดป่า ที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดารและอยู่ห่างไกลความเจริญในเขต…

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 วัด เป็นเจ้าภาพวัดละ 9,990 บาท
จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 วัด เป็นเจ้าภาพวัดละ 7,990 บาท
จังหวัดนครพนม จำนวน 3 วัด เป็นเจ้าภาพวัดละ 7,990 บาท
**รายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัด จะเป็นค่า ผ้ากฐิน เนื้อผ้ามัสลิน ตัดเย็บแบบ 9 ขันธ์ ตะเข็บคู่ , บาตร,ตาลปัตร ,พานแว่นฟ้า และค่าขนส่งไปที่วัด

กำหนดการทอดกฐิน จะเริ่มทำพิธี ตั้งแต่ วันที่ 23 ตุลาคม – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
กำหนดปิดรับการเป็นเจ้าภาพ วันที่ 20 กันยายน 2564

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพ
-แจ้งชื่อ นามสกุล และเบอร์ติดต่อ ของผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพ
-แจ้งชื่อวัด โดยระบุเป็นจังหวัด ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ
-ถ้าต้องการทราบรายชื่อวัด ทางชมรม จะแจ้งให้ทราบ เฉพาะผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพเท่านั้น
-เมื่อตกลงรับเป็นเจ้าภาพ เจ้าภาพจะต้องโอนปัจจัย เต็มจำนวน ในวันที่บอกรับเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่ารับเป็น-เจ้าภาพแน่นอน และทางชมรมจะได้รีบแจ้งให้ทางวัดทราบ


-วันทำพิธีทอดกฐิน เจ้าภาพสามารถ เดินทางไปที่วัดเพื่อทำพิธีทอดผ้ากฐินด้วยตนเอง แต่ต้องรับเป็นเจ้าภาพทั้งวัด
-สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญได้ที่ 089-550-9777
บัญชีที่ร่วมทำบุญ :ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 405-816933-1
ชื่อบัญชี “กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดยอานุภาพ “

ช่องทางการติดต่อ :โทร 089-550-9777
e-mail : sarakuntho@gmail.com
ไลน์ id : 0895509777