Friday, 14 June 2024

อนุโมทนาบุญ มิว นิษฐา สร้างองค์พระประธานถวายวัด จ.เชียงใหม่

บุญ” หมายถึงการชำระหรือล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในงานมงคล หรืออวมงคล ถ้าจะทำให้ถูกต้องและได้ผลดี ควรเป็นเรื่องของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ไม่ใช่ทำด้วยความโลภ ความโกรธ หรือ ความหลง

มิวขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการสร้างองค์พระประธานนะคะ วันนี้มิวขอมาแจ้งความคืบหน้าในการสร้างพระประธานที่กำลังจัดสร้างค่ะ

ท่านเจ้าอาวาส วัดป่าดาราภิรมย์ พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร)เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ได้เฉลิมพระนามพระพุทธรูปองค์ที่กำลังจัดสร้างนี้ว่า “พระเจ้าเก้าตื้อแสนมิ่งมงคลจิรยั่งยืน” เนื่องด้วยพระลักษณ์ขององค์พระเป็นแบบพระเจ้าเก้าตื้อ อันเป็นลักษณะศิลปะล้านนา ตามคำแนะนำของท่านเจ้าอาวาส และท่านเห็นว่านามสกุลของมิวมีความหมายที่ดีจึงนำมาเป็นส่วนหนึ่งของพระนาม

ขนาดขององค์พระ หน้าตัก 60 นิ้ว สูงรวมฐาน ประมาณ 3 เมตร ฐานกว้างประมาณ 2 เมตร

พุทธลักษณะ หล่อทองเหลือง ขัดเงา ปิดทองคำบริสุทธิ์ทั้งองค์ ปางมารวิชัย (มาระวิชัย) หรือ ชนะมาร หรือ สะดุ้งมาร เป็นปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางคว่ำลงที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงที่พื้นธรณีในคราวที่พระองค์ทรงเอาชนะมารได้

ประดิษฐาน ณ วัดป่าดาราภิรมย์ ประติมากร ช่างกฤษ โรงหล่อพระสว่างในธรรม นครปฐม

ยอดเงินทำบุญ ณ วันที่ 2 ตุลาคม จำนวน 1,027,312.57 มูลค่าก่อสร้างองค์พระ 1,200,000 บาท รับปัจจัยถึงวันที่ 15 ตุลาคมนี้ค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลบุญให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุข เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้ายและภัยอันตรายทั้งปวง ขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในครั้งนี้จงประสบผลแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการ….สาธุ..