Wednesday, 17 April 2024

อนุโมทนาบุญ !ครูบาน้อย ออกบิณฑบาตตามหมู่บ้าน เพื่อนำอาหารแห้ง ใส่ตู้ปันสุขโรงพยาบาลสารภี 2 ช่วยชาวบ้าน

ทำบุญ คือ การทำความดี กรรมดี การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ การกระทำความดีตามหลักคำสอนในศาสนา ซึ่งการทำบุญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความดี กรรมดี และเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ได้ออกไปจากใจ การทำบุญนำความสุขมาให้ ทำให้จิตใจของเราแบ่งบานไปด้วยบุญ จิตใจให้ผ่องใส บริสุทธิ์ ชีวิตมีความสงบสุข พบเจอแต่สิ่งดีงาม

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปกราบสาธุ และนำบุญมาฝากกัน ครูบาน้อย ออกบิณฑบาต ที่นำอาหารแห้ง ตระเวนใส่ตู้ปันสุขช่วยชาวบ้าน ที่ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่พระครูสิริศีลสังวรณ์ หรือครูบาน้อย เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล อ.สารภีเชียงใหม่ ครูบาดังภาคเหนือ ออกบิณฑบาตไปตามหมู่บ้าน

โดยครูบาน้อยออกบิณฑบาตทุ กวัน และนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณฑบาต ทั้งหมดมาใส่ตู้ปันสุขที่รพ.สารภี บวรพัฒนา หรือ โรงบาลสารภี 2โดยที่รพ.ทางหมอ และเจ้าหน้าที่ต่างพากันใส่บาตร ทำบุญร่วมกับครูบาน้อยพระครูสิริศีลสังวรณ์ หรือครูบาน้อยเตชปัญโญ ครูบาดังภาคเหนือ เปิดเผยว่า อาตมานั้นจะออกบิณฑบาตทุ กวัน เพราะเป็นกิจของสงฆ์และเมื่อได้ข้าวสารอาหารแห้งมา ก็จะเดินนำข้าวสารอาหารแห้งที่ประชาชนใส่บาตรมาใส่ในตู้ปันสุขที่ทางรพ.สารภีตั้งไว้ เพื่อช่วยให้ประชาชนที่เขาลำบ าก ก็ช่วยตามสมควร

นอกจากนี้ อาตมายังให้ลูกศิษย์นำข้าวสารอาหารแห้งที่มีคนมาทำบุญที่วัด ให้นำมาใส่ตู้ปันสุขด้วย ตระเวนไปใส่ตู้ปันสุขแต่ละแห่งในเขตอ.สารภีที่ตั้งไว้ เท่าที่ทำได้ ก็ช่วยกันไปในช่วงนี้คนไทยไม่ทิ้ งกันนายแ พ ท ย์ เจ้าหน้าที่ รพ.สารภีบวรพัฒนา หรือรพ.สารภี 2 เปิดเผยว่า ครูบาน้อยถือว่าพระเดชพระคุณท่านเป็นถึงครูบาดังแห่งภาคเหนือแต่ท่านก็ออกบิณฑบาต ประจำและยังนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณทบาต มาใส่ในตู้ปันสุข อีก ทาง บุคคลากรใน รพ.เห็นท่านทำแบบนี้แล้วรู้สึกศ รั ท ธ า

หากใครว่างก็จะมาร่วมทำบุญกับครูบาน้อย ด้วยการใส่บาตร และยังได้รับศี ล รับ พ รจากท่านด้วย ข้าวสารอาหารแห้งที่ครูบาน้อยนำไปใส่ที่ตู้ปันสุขนั้นถือว่าได้บุญจริงๆด้านคุณป้าฉันทนา รัตนสุข อายุ 65 ปี ชาวบ้าน ต.ชมพู อ.สารภี เชียงใหม่ กล่าวว่า ตนจะออกมาใส่บาตรทุ กเช้าทุ กวัน เพราะครูบาน้อยจะออกบิณฑบาต ผ่านมาทุ กวัน ศรัทธาท่านจริงๆ ท่านเป็นถึงพระเกจิชื่อดังระดับประเทศ แต่ท่านก็ยังออกบิณฑบาตถือว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทำภารกิจของสงฆ์เสมอต้นเสมอปลาย และมาทราบว่า ท่านนำข้าวสารอาหารแห้งที่ท่านได้มาจากการบิณฑบาต ไปใส่ในตู้ปันสุข

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดื อดร้ อน ถึงแม้จะไม่มากมาย แต่ถือว่าท่านได้เมตตา ช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาเดื อดร้ อนอีกทางหนึ่ง ศ รั ท ธ าท่านจริงๆท่านทำแบบไม่ได้ประสงค์จะเอาหน้าหรือประกาศ ท่านทำเป็นกิจวัตรของท่านเลย สาธุ ศ รั ท ธ าท่านจริงๆ

วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน คือ วันที่ได้ทำบุญและให้อภัยวันที่ชิวิตได้กำไร คือ วันที่เราตั้งใจทำความดี

ที่มา : khaosod เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า