Monday, 15 April 2024

อนุโมทนาบุญใหญ่ มอบที่ดิน 80 ไร่ สร้างวัดให้หลวงปู่ทองอิทนร์ จ.แพร่

“บุญ” หมายถึงการชำระหรือล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในงานมงคล หรืออวมงคล ถ้าจะทำให้ถูกต้องและได้ผลดี ควรเป็นเรื่องของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ไม่ใช่ทำด้วยความโลภ ความโกรธ หรือ ความหลง

ซึ่งเพจ วัดประชาคมวนาราม ป่ากุง Wat Prachakom Wanaram Pahkoong ได้โพสต์เผยแพร่เรื่องราวของคุณชูรส คุณวรรณวิถา พร้อมด้วยครอบครัว ซึ่งมอบที่ดินสร้างวัดให้แด่หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ และคณะสงฆ์ ณ บ้านแม่ลานใต้ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

โดย ระบุข้อความว่า คุณชูรส คุณวรรณวิภา คุณาคำพร้อมครอบครัว คุณภูดิศ ศรุติประภากร คุณปาลินีย์ ทวีพิพัฒกุล พร้อมครอบครัว ถวๅยที่ดินสร้างวัดแด่หลวงปูทองอินทร์ กตปุญฺโญและคณะสงฆ์ ณ บ้านแม่ลานใต้ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

รวมประมาณแปดสิบไร่เศษทั้งนี้ยังมีการเผยภาพของกลุ่มพระสงฆ์และผู้มีจิตศรัทธๅช่วยกันเตรียมพื้นที่ตัดต้นไม้ไม่ให้รกร้างในพื้นที่ดินดังกล่าวที่นำมาบริจๅคด้วยความอิ่มอก อิ่มใจ อย่างที่สุด ซึ่งมວบที่ดินสร้างวัดให้แด่หลวงปู่ทວงอินทร์ กตปุญฺโญ และคณะสงฆ์ ณบ้านแม่ลานใต้ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รวมประมาณแปดสิบไร่เศษ

พร้อมระบุข้อความ คุณชูรส คุณวรรณวิภา คุณาคำพร้อมครอบครัว คุณภูดิศ ศรุติประภากร คุณปาลินีย์ ทวีพิพัฒกุล พร้อมครอบครัว ถวๅยที่ดินสร้างวัดแด่หลวงปูทວงอินทร์ กตปุญฺโญและคณะสงฆ์ ณ บ้านแม่ลานใต้ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

รวมประมาณแปดสิบไร่เศษ ทั้งนี้ยังมีการเผยภาพของกลุ่มพระสงฆ์และผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันเตรียมพื้นที่ตัดต้นไม้ไม่ให้รกร้างในพื้นที่ดินดังกล่าวที่นำมาบริจๅคด้วยความอิ่มอก อิ่มใจ อย่างที่สุดทั้งนี้ ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะครับ

วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอขอบคุณ เพจ วัดประชาคมวนาราม ป่ากุง Wat Prachakom Wanaram Pahkoong