อนุโมทนาบุญกัน ใหม่ สุคนธวา ไ ถ่ชีวิตโ ค กร ะบื อท้ อง แ ก่ 21 ชีวิต

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทุกท่าน ให้ท่านได้อ่านเรื่องราวดีตลอดเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่าน

ขอชื่นชม ชี วิตนอกจอของว่าที่คุณแม่ ใหม่-สุคนธวา เกิดนิมิตร ที่ทั้งสวยและใจบุญแล้วเพราะไม่เพียงเจ้าตัวจะเป็นสาวเก่งที่มีหัวใจจิตอาสาเท่านั้น แต่ถ้าหากมีโอกาสหรือวันว่างเมื่อไหร่ เราก็มักจะเห็นภาพของเธอและสามี ดีเจต้น สรพงษ์ ควงแขนกันออกไปทำบุญทำทานร่วมกันเสมอยิ่งในช่วงที่กำลังตั้งท้ องแบบนี้ด้วยแล้ว ภาพไลฟ์สไตล์ที่เรามักจะได้เห็น ใหม่ สุคนธวา

โพสต์ลงบนอินสต าแกรม @maisukhon บ่อยๆ ก็จะมักจะเป็นภาพของเธอขณะไหว้พระสวดมนต์ให้แฟนๆ ได้เห็นอยู่บ่อยๆ แถมล่าสุด ใหม่ สุคนธวา ก็ยังมีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่ด้วยการบริจ าคปัจจัยเพื่อช่วยไ ถ่ชี วิ ตให้กับโค-กร ะบื อ จำนวน 15 ตัว มีโค-กร ะบื อจำนวน 6 ตัวที่กำลังอุ้ มท้ องอยู่ รวมทั้งสิ้นเป็น 21 ชี วิ ต

ขณะเดียวกันเธอก็ได้เขียนแคปชั่นส่งต่อบุญใหญ่นี้ให้แก่บุตรชายในท้องพร้อมทั้งขอให้ลูกชายของเธอแข็งแรง สมบูรณ์ เป็นคนดี และอยู่ในศีลธรรม


“อนุโมทนาสาธุกันได้นะคะ ใหม่ได้ร่วมบริจ าคเปัจจัย ไถ่ชี วิ ตโคกร ะบื อ ทั้งหมด 15 ตัว (ซึ่งท้องอยู่ 6 ตัว) รวมเป็น 21 ชี วิ ต โค กร ะบื อ ทั้งหมดนี้จะไปอยู่ที่ วัดคันธาราม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่นะคะ”

“มหาบุญ มหากุศ ลในการทำบุญครั้งนี้ ขอส่งผลบุญทั้งหม ดให้บุตรที่อยู่ในท้อง แม่ขอให้นู๋แข็งแรง สมบูรณ์ เป็นคนดี มีธรรมะในใจ อยู่ในศีลธรรม ตั้งแต่เล็กจ นโตนะครับและขอให้โค กร ะบื อ ทั้ง21ชี วิ ต ร อดพ้ นจ า กทุ กสิ่งไปตลอดชี วิ ต อายุยืนย าวนะ”

สวนทางด้านแฟนๆ รวมถึงชาวเน็ตที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าว ต่างก็เข้ามาร่วมคอมเมนต์อนุโมทนาบุญใหญ่ครั้งนี้กันอย่างล้นหลาม วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี สาธุ

เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า