Saturday, 20 July 2024

อดีต รปภ.หันมาเลี้ยงปูนาขาย สร้างรายหลักหมื่นต่อเดือน

“การศึกษา หมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การ เรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” ดังเช่นเรื่องราวที่ทางทีมงานแอดมินจำขอนำเสนอกันในวันนี้

ที่ฟาร์มปูนาดวงใจ บ้านดงสวรรค์ ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จะมีลูกค้าแวะเวียนมาเลือกซื้อปูนา ไปขายต่อเป็นจำนวนมาก นางดวงใจ มิทะลา เจ้าของฟาร์มเล่าให้ฟังว่า 2 ปีก่อนยังทำอาชีพ รปภ.อยู่กับสามีที่พัทยา จังหวัดชลบุรีแต่รู้สึกเหนื่อยกับการเป็นลูกจ้างรายวัน

จึงตัดสินใจลาออก หันกลับมาทำอาชีพเกษตรกรรมที่บ้านเกิดช่วงแรกที่กลับมา ยังจับจุดไม่ถูกว่าจะเริ่มทำอาชีพอะไร แต่ด้วยความที่เป็นคนชอบปูนา จึงศึกษาด้วยตัวเองผ่าน YouTube ก่อนจะเริ่มทดลองนำปูนาตามธรรมชาติแถวบ้านมาเลี้ยงแต่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

เนื่องจากตัวเล็ก จึงนำเงินเก็บที่เหลือจากการลาออกเกือบ 30,000 บาท มาลงทุนซื้อพ่อแม่ปูนา พันธุ์กำแพง และพันธุ์ก้ามหนีบม่วง 300 คู่มาเลี้ยง ในบ่อปูนและระบบบ่อดิน จนประสบความสำเร็จ ลูกค้าให้ความสนใจมากขึ้นจนผลิตพ่อแม่พันธุ์ปูนาออกขายไม่ทัน

คุณดวงใจบอกอีกว่า ทุกวันนี้ปูนาเลี้ยงคน เพราะตลาดปูนากว้าง แต่คนสนใจเพาะเลี้ยงน้อย ปัจจุบันฟาร์มส่งขายพ่อแม่พันธุ์ทุกภาคทั่วประเทศ คู่ละ 80-100 บาท ซื้อ 100 คู่จะสอนวิธีการเลี้ยงและทำฟาร์มให้ฟรี พร้อมรับประกันปูนาที่ส่งขายสมบูรณ์ทุกตัวพร้อมตัวที่ขนาดไม่ได้ จะนำไปแปรรูปเป็นปูดองขาย กระปุกละ 150 บาท ส่วนปูแก่จะส่งขายเป็นปูนึ่งตามตลาดสด ผู้สนใจติดต่อได้ฟาร์มปูนาดวงใจ ที่จังหวัดมหาสารคาม

“อาหารที่ให้ปูนากินก็จะเป็นอาหารปลาดุกเม็ดเล็ก สลับกับผลไม้ที่หาได้จากสวนของเรา ก็จะมีกล้วยมีมะม่วงสุกและไม้ผลอื่นๆ ส่วนลูกปูนาเริ่มแรกก็จะให้ “ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง”ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”

เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า