Wednesday, 17 April 2024

“อดีตอาจารย์” ไม่สน เอา 1,500 ล้าน มาแลกก็ไม่ยอม ขอใช้ชีวิตพอเพียง เพื่อสานฝันเกษตรกร

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิด ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน คำว่า พอเพียง คือ การดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญสามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ที่สามารถพึ่งพาได้ด้วยตัวเองและนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

เปิดเผยถึงความมุ่งมั่นทำการเกษตรแบบพอเพียงใจกลางกรุงเทพฯ บนที่ดินกว่า 50 ไร่ ของพ่อตัวเอง แม้จะเคยมีน า ย ทุ น มาขอซื้อที่ดิน ทำคอนโดไร่ละ 30 ล้าน รวม 1,500 ล้านบาท ก็ไม่ยอมขาย ขอใช้ชีวิตอย่างพอเพียง บนที่ดินของตัวเอง

นายสมโภชน์ เผยว่า ตนเองและภรรยาลาออกจากการงานประจำเป็นนักวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง รวมรายได้ 2 คน ต่อปีกว่า 1 ล้านบาทตั้งแต่เมื่อปี 2557 รวม 4 ปีแล้วที่หันมาทำนาทำการเกษตร

เนื่องจากตนเองโตมากับการเกษตรตั้งแต่เล็กจนโต จึงมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะกลับมาทำการเกษตรอีกครั้ง โดยนำเอาความรู้ที่เคยทำงานด้านวิจัยมาประกอบในการทำสวนแบบผสม

ทั้งนี้ ที่ไร่ของตนปลูกพืชพรรณหลายชนิด อาทิ นาข้าว ถั่ว มะม่วง และขุดบ่อเลี้ยงปลา ทำการเกษตรหมุนเวียนตามพระราชดำรัสเกษตรพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และนำผลผลิตที่ได้มาขาย ด้วยการเปิดร้านอาหารที่ใช้ผลผลิตจากฟาร์ม และในอนาคตอยากเปิดฟาร์มให้เป็นฟาร์มสเตย์ ให้ผู้คนมาพักผ่อนและ
มาดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์

นายสมโภชน์ เผยทิ้งท้ายว่า การที่ตนปฏิเสธนายทุนที่มาติดต่อซื้อที่ดินไปนั้น เพราะตนคิดว่าตนไม่ได้มีความสุขบนกองเงินกองทอง ตนเองมีความสุขกับการทำไร่ทำสวน แม้รายได้จะน้อยกว่าตอนเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย แต่มีความสุข ในแบบที่เราเป็น และเป็นในแบบที่เราต้องการได้

แพง….อาจไม่ได้ดีที่สุด….รวย….อาจไม่ได้มีความสุขที่สุด….ชีวิต….ไม่จำเป็นต้องดีที่สุดก็ “สุข”ได้

มาถึงวันนี้ชีวิตและความฝันของอาจารย์สมโภชน์ทำให้เห็นว่า ความสุขที่แท้จริงของการเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดจากการสะสม หรือไขว่คว้าชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองเพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ตนเองขาด หากเกิดจากความพอใจ พอดี และทำประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่า