Monday, 24 June 2024

หากชีวิตตกอับ ถึงตาจนจำเอาไว้ “ บุญคุณ พ่อ – แม่ ช่วยเราได้ ”

การขอขมาพ่อแม่ คือโอกาสสำคัญ ที่ลูกทุกคนควรทำก่อนจะสาย และเรามี วิธีขอขมาพ่อแม่ แบบครบทุกขั้นตอนมาฝากค่ะ โดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าตัวเองมี ก ร ร ม ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ มีอุปสรรคขัดขวางอยู่เสมอ ลองทำดูสักครั้ง แล้วชีวิตคุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะ

หากชีวิตถึง ต า จน บุญบารมีของพ่อแม่ ช่วยเราได้ ทุกครั้งที่ชีวิตพบเจอ อุปสรรค ทุกครั้งที่เจอแต่ปัญหา มื ด แปดด้าน อย่าทำร้ า ยตัวเองซ้ำ ด้วยการทำสิ่งไม่ ดีเพิ่มขึ้น หรือคิดว่าขอแค่แก้ปัญหา ให้ผ่ า นๆไป แต่ไปสร้างความทุ ก ข์ ให้แก่ผู้อื่น จากที่ มื ด อยู่แล้ว ก็จะยิ่งมืดไปอีก มา ล อ ง ตั้งสติ ตั้งสัจจะให้แน่วแน่นะนับต่อจากนี้ขอลดละสิ่งไม่ ดีทั้งหลาย จะสร้างบุญไม่ว่าจะน้อยใหญ่ เพียงไหน ทำจิตให้ผ่องใสมากที่สุด เท่าที่จะมากได้ ตั้งจิตน้อมลงระลึก ถึงความรัก ความเมตตาอันยิ่งใหญ่ ของพ่อแม่ สิ่งศั ก ดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของลูกๆ ที่อำนวยพรได้จริง ที่ไม่ต้องวิ่งหาที่ไหนเลย

คนที่มีลูกนั้น รักลูกมากแค่ไหน ให้ทุกอย่างได้เพื่อลูก พ่อแม่เรานั้น ก็รักเรามาก ให้ทุกอย่างได้เหมือนกัน ลองตั้งจิตดีๆ ขอเมตตา ขอบุญบารมี พ่อแม่ในทุกภพชาติ บุญที่เราเคยทำมาในทุกภพทุกชาติ ในชาติปัจจุบันที่เรานึกได้รวมเป็นมหาบุญกุศล ขออำนาจแห่งบุญพาเราให้พบทางออก พาเราให้มีปัญญา พาเราให้ออกมาจากความ มื ด พาเราให้พ้นจาก อุปสรรค ก ร ร ม ทั้งหลาย

สำหรับคนในชาตินี้ พบความทุ กข์กาย ทุ กข์ใจ เพราะพ่อแม่เป็นฝ่ายดี ขอให้ ล อ งให้อ ภั ย ถอยออกจากความ ไ ม่ ช อ บใจ ถอยออกจากความขุ่นใจ ถอยออกจากวงเวียน ให้อโหสิต่อกันและกัน ก็เป็นบุญใหญ่มากแล้วในชๅตินี้ และบุญใหญ่แห่งการให้อ ภั ยทานนี้ และพาเราให้พ้น จากอุปสรรคกรร มทั้งหลาย ได้เช่นกัน

บางทีเราอาจะล่วงเกินพ่อแม่ โดยไม่รู้ตัว หรือแม้กระทั่งทำให้พ่อแม่เป็น ทุ ก ข์ เสียใจ ร้องไห้ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้าง ก ร ร ม หนัก ทำให้ชีวิตจะไม่เจริญ ทำอะไรก็มักจะติดๆขัด ไม่ประสบความสำเร็จ และสำหรับท่านใดที่ได้เคยกระทำการดังกล่าววันนี้ เส้นทางความรู้ มี วิ ธี ขอขมาพ่อแม่ มากฝากกัน หลวงพ่อจรัญท่านได้ แนะนำวิธิขอขมาพ่อแม่ไว้ ไม่ต้องรอวันเกิด

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. พานธูปเทียนแพ และพวงมาลัย ที่มีดอกมะลิ ในพวงมาลัย 1 พวง
2. ซองใส่ปัจจัยให้พ่อแม่เ ถือเป็นการซื้อชีวิตใหม่จากบุพการี
3. ชุดใหม่ให้พ่อแม่ นิยมเป็นชุดนอน และอาหารที่ท่านโปรด
4. กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่น น้ำลอยดอกมะลิ หรืออาจจะเป็นน้ำใส่น้ำอบให้หอม ๆ
5. ผ้าเช็ดมือ เช็ดเท้าผืนใหม่
6. ผ้าขาวดิบ
7. ถาดใส่ของ (วางทับด้วยผ้าขาวดิบ)

ขั้ น ต อ น การขอขมาพ่อแม่ ตามแบบหลวงพ่อจรัญ
1.เมื่อถึงวันเกิดเรา ให้ตื่นมาสวดมนต์ ไหว้พระ (คลิกดูบทสวดมนต์ต่างๆ ที่นี่)
2.จัดหาอาหารอย่างดีที่สุด ให้ท่านทั้งสองรับประทาน
3.เมื่อท่านรับประทานเสร็จ ให้ท่านนั่งบนเก้าอี้พร้อมกัน
4.เอากาละมังใส่น้ำอุ่นมาล้างเท้าพ่อแม่ ฟอกด้วยสบู่แล้วล้างน้ำให้สะอาด
5.เอาผ้าเช็ดเท้าให้แห้ง โรยด้วยแป้งให้หอม
6.มอบเสื้อผ้าใหม่ที่เตรียมไว้ให้ท่าน

กล่าวคำขอขมาพ่อแม่ว่า ” ก ร ร ม ใดที่ลูกได้ล่วงเกินคุณพ่อคุณแม่ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิ ก ร ร ม ให้แก่ลูกด้วย”กราบเท้าท่าน 3 ครั้ง จากนั้นเอาเท้าท่านทั้งสองมาเหยียบที่ศีรษะเราขอให้ท่านให้พรเราความตั้งใจที่จะไม่ทำผิดอีก ไม่ใช่เพียงสักแต่ขอขมา เพราะจิตใจที่สำนึกผิดและพร้อมแก้ไข ย่อมนำมาซึ่งความประพฤติใหม่ เป็นการสร้าง ก ร ร ม ดีใหม่ๆ ที่พ่อแม่ของเราสามารถสัมผัสได้ และจะนำมาซึ่งความเป็นสิริ ม ง ค ล อย่างยิ่งแก่ชีวิตของลูกทุกคนค่ะ อย่าลืมไปปฏิบัติต่อพ่อแม่พระสูงสุดในบ้านของเรานะคะ