Thursday, 20 June 2024

“หลุมพราง” ของความขยันที่เปล่าประโยชน์ที่คุณอาจทำมันอยู่

ตอนเด็กๆผู้ใหญ่สั่งสอนให้ขยันเรียน จะได้มีอนาคตที่สดใสหลายคนขยันทำงานมาก
แต่ทำไม เงินเดือนไม่ขึ้น หลายคนขยันทำงานทำไมเจ้านายยังไม่รัก หลายคนขยันทำงานหนัก
แต่ทำไมยังไม่รวยทำไมสุภาษิตจีนบอกว่า ให้กำจัดคนขยันแต่โง่ก่อน? ขยันแล้วไม่ดีตรงไหน

ประโยคที่บอกว่า “อย่าขยันทำงานหนักอย่ างเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย”
มันเพียงพอจริงหรือไม่ต้องรู้เท่าทันความขยัน “หลุมพรางของความขยัน” หลุมพรางความจน

1. ขยันแบบเอาหัวพุ่งชน แม้ว่าคุณจะมีความขยันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความฝันและประสิทธิภาพ
ก็ยังยากจะเป็นเศรษฐีได้หากคุณ ยังขยันอย่างผิดพลาดอยู่นั่นคือ‘การขยันอย่ างตะบี้ตะบันไม่สร้างสรรค์และปรับปรุง’
ทบทวนในสิ่งที่ทำ การทบทวนตัวเอง ทบทวนในสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ทำผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่ างไร
ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมทำกับคนอื่นเพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

2. ขยันเน้นเชิงปริมาณ การเน้นเชิงปริมาณ หมายถึงขยันทำให้ได้มากที่สุดขยันโดยไม่สนใจว่างาน
ที่ออกมามีคุณภาพดีหรือไม่ยาจกจะใช้เวลาทำงานมาก ‘เท่าที่คุ้น’ ซึ่งหมายความว่ายาจกเคย ‘คุ้น’ กับการทำงาน
ด้วยเวลามากแค่ไหนเขาก็จะใช้เวลามากแค่นั้นกับทุกๆ งานไม่ว่างานนั้น จะเล็กหรือใหญ่สำคัญหรือไม่สำคัญก็ตาม

ในขณะที่เศรษฐีจะใช้เวลาทำงานมากเท่าที่‘ควร’นั่นคืองานไหนสำคัญและใหญ่ เขาจะใช้เวลาอย่ างเต็มที่
ยิ่งกว่างานอื่นและเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเน้นการใช้เวลาให้มากเข้าไว้นั่นเอง
จงอย่าขยันเน้นจำนวนจงเน้นขยันเชิงคุณภาพ

3. ขยันให้กับความฝันของคนอื่น คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีฝันคนที่ประสบความสำเร็จ
ทุกคนจะมีเป้าหมายของตัวเองความขยันเป็นเรื่องที่ดีอย่ างไรก็ตาม มีความขยันอีกแบบที่เหมือนจะดี
แต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวางไม่ให้รวย ก็คือ‘ความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่น’ คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต
คือคนที่ต้องทำงานให้กับคนที่มีเป้าหมายในชีวิตถ้าคุณยังหาฝันของตัวเองยังไม่เจอจะมีคนจ้างคุณไปทำให้ฝัน
ของเขาเป็นจริงจงถามใจตัวเองว่าตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของตัวเองหรือตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของคนอื่น

4. ขยันเพื่อขาย เวลาแลกเงิน เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัด ถ้าขยันทำงานเพื่อขายเวลาแลก เ งิ น
คุณจะไม่มีวันรวย ถ้าเลือกขยันเพื่อข ายเวลา 8 ชั่วโมงต่อวันให้กับนายจ้างรายได้จึงจำกัดถ้าคุณเลือก ขายเวลาเพื่อ เงิน คุณจะไม่ทีทางได้พบกับอิสรภาพทางการ เ งิน และอิสรภาพ ทางเวลาคนรวยต้องการความมั่งคั่งพวกเขาคิดว่า

เวลาเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้และไม่ไหลย้อนกลับ ดังนั้นพวกเขา เลือกขยันที่จะรับ
ตามผลของงานโลกระบบทุนนิยมจ่าย เ งิ น ตามอัตราความสามารถของคุณ ในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นต่างหาก
นี่คือกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดในโลกของทุนนิยมที่คุณควรจำไว้ให้ได้ตลอดกาล ยิ่งคุณตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นได้ตรงใจ
เขามากเขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่าย เ งิ น ให้คุณมากและยิ่งมีคนที่คุณตอบโจทย์ได้จำนวนมากคุณก็ยิ่งมีช่องทางการรับเงินมาขึ้น

5. ขยันทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก ‘การทำงานที่ไม่ได้รักจะทำให้เราได้โบนัสทุกวัน…เป็นความทุกข์’ หลายคนก้มหน้าก้มตา
ทำงานหนักอย่ างขยันในงาน ที่พวกเขาไม่ได้รักคุณคิดว่าทำในสิ่งที่รัก กับทำในสิ่งที่ไม่ได้รักทำแบบไหน
ผลงานจะออกมามีคุณภาพมากกว่ากัน?จงมีฉันทะจงทำในสิ่งใจรักใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่น
ต่อสิ่งที่ทำ ขอเพียงขยันในสิ่งที่รักสิ่งที่เชื่อนั่นละเป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำรวย