Tuesday, 21 May 2024

หลายคนยังไม่รู้ ประกันต้องจ่ายค่าชดเชย วันละ 1,000 ให้เจ้าของรถ ระหว่างรอเคลมซ่อมรถ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทุกท่าน ให้ท่านได้อ่านเรื่องราวดีตลอดเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่าน

เรียกได้ว่าเป็นข่าวดี สำหรับผู้ใช้รถที่ทำประกันรถยนต์ไว้ ซึ่งแอดมินเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้ว่าเวลารถเราโดนช น แล้วเป็นฝ่ายถูกเราสามารถเรียกเงินจากบริษัทฯ ของคู่กรณีได้ด้วย ซึ่งในปีนี้เอง “คปภ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” ได้เข้าแก้ปัญหาบริษัทประกันไม่จ่ายค่าขาดประโยชน์ระหว่างส่งรถซ่อม

ซึ่ง คปภ. สั่งทุกบริษัทต้องจ่าย วันละ 500 –1,000 บาท โดยที่ผ่านมา คปภ. ได้รับปัญหาเรื่องข้อร้องเรียน กรณีการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ก็คือ บริษัทประกันไม่ยอมจ่ายค่าขาดประโยชน์ เพราะประชาช นไม่มีความรู้ หรือมีการจ่ายในอัตราที่ต่ำ ดังนั้นจึงมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้ชัดเจน

ทางด้านนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ คปภ.ได้ข้อสรุปในการปรับปรุงความคุ้มครองของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ให้แก่เจ้าของรถยนต์ที่ทำประกันและอยู่ระหว่างนำไปเคลมซ่อมแล้ว โดยจะกำหนดการจ่ายเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
กลุ่มที่ 2 รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท
กลุ่มที่ 3 รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

ทั้งนี้ยังกล่าวอีกว่า ถ้าหากบริษัทประกันฝ่าฝืนไม่จ่ายค่าชดเชยตามที่กำหนด ถือมีความผิดฐานขัดคำสั่งนายทะเบียน ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย อาจถือได้ว่าบริษัทจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย

หรือข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่มีความชัดเจนให้บริษัทมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์หรือบุคคลผู้มีสิทธิ์เรียกร้อง หรือได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย อันอาจเข้าข่ ายเป็นความผิ ดฐานประวิ งการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ซึ่งมีบทล งโทษในอัตราที่สูง ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท และถ้าเป็นกรณีการกระ ทำผิ ดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละ 2 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ สำหรับประชาช นที่ยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงาน คปภ. ของแต่ละจังหวัดได้ หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์สายด่วน 1186