Monday, 24 June 2024

หลักทฤษฎี เกษตรผสมผสาน มีที่ดิน 1 ไร่ ก็สร้างรายได้ตลอดปีได้

” ก า ร ทำ เ ก ษ ต ร “ พื้นที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก หากอยากได้รับผลผลิตมาก ก็ต้องมีพื้นที่มากเช่นกัน การขาดแคลน ที่ดินทำกินของเกษตรกรจึงเป็นปัญหาของเกษตรกร แต่หากมีการจัดสรรที่ดินให้ถูกต้อง ที่ดินเพียง 1 ไร่ ก็สามารถสร้างได้รายให้เราได้มากเลยทีเดียว โดยการใช้ทฤษฏี “ เ ก ษ ต ร ผ ส ม ผ ส า น ” พื้นที่ 1 ไร่ ให้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ( 1 ไร่ = 4 งาน )

ส่วนที่ 1 ใช้พื้นที่ 1 งาน สำหรับสร้างเป็นบ้าน หรือที่อยู่อาศัย และบ่อเก็บน้ำ

ส่วนที่ 2 ใช้พื้นที่ 3 งาน สำหรับการเพาะปลูก เป็นพื้นที่ของพืชผลทางการเกษตร โดยเน้นการปลูกพืช 3 ระยะ ดังนี้

พืชระยะสั้น
เป็นพืชที่ใช้ระยะเวลาการปลูกสั้นๆ ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว เน้นเก็บไว้รับประทานในครอบครัว แต่ถ้าเหลือมากก็นำไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ควรเลือกชนิดของพืชที่จะปลูกให้ดี เลือกที่ตรงตามความต้องการของตลาด จะขายได้ราคาที่ดี

และเลือกช่วงเวลาปลูกที่จะให้ออกผลเก็บเกี่ยวได้ในช่วงที่ขายได้ราคาแพง พืชที่ราคาดี เช่น ต้นอ่อนผักบุ้ง ต้นอ่อนทานตะวัน ผักบุ้งจีน กวางตุ้ง ถั่วงอก เห็ดนางฟ้า ผักกาดหอม เป็นต้น การเลือกพันธุ์ผักมีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะได้ราคาที่ดี และเป็นการใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้คุ้มค่า

พืชระยะกลาง
เป็นพืชที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการปลูก อาจเก็บผลผลิตได้ปีละ 1-2 ครั้ง หรือตามฤดูกาล ปลูกไว้ใช้หนี้หรือเป็นเงินออม พืชผลไม้ระยะกลาง ได้แก่ มะนาว มะพร้าว มะละกอ กล้วย มะม่วง เป็นต้น และด้วยข้อจำกัดเรื่องพื้นที่

เราจึงต้องเน้นช่วงปลูกให้ผลผลิตออกผลในช่วงที่มีราคาแพง สามารถขายได้ในราคาที่สูง เช่น การปลูกมะนาวให้ออกลูกในช่วงหน้าแล้ง เดือนพฤศจิกายน-เมษายน ก็จะได้ราคาที่สูงกว่าหน้าอื่นที่มะนาวดก

พืชระยะยาว
จะเป็น พืชจำพวกไม้เศรษฐกิจได้แก่ ไม้สัก ยางนา ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้แดง เป็นต้น ให้ปลูกตามแนวเขตพื้นที่ หรือปลูกเพื่อเป็นแนวรั้วของพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ 1 ไร่ จะมีความยาวประมาณ 160 เมตร ถ้าปลูกต้นไม้เหล่านี้ในระยะ 2 เมตร/ต้น

ก็จะได้ไม้เศรษฐกิจถึง 80 ต้น ถือว่าเป็นจำนวนที่มากพอสมควร และที่ว่างระหว่างต้นไม้เหล่านี้ ก็ยังสามารถปลูกพืชผักสวนครัวแซมได้อีก ให้สามารถเก็บกินได้ในครัวเรือน และประหยัดค่าใช้จ่ายรายวัน

ช่วงปีแรกอาจจะทำรายได้ให้ได้ไม่มากนัก อาจจะได้แค่หลักพัน แต่ในระยะยาวปีต่อๆไป เมื่อพืชผักผลไม้ เริ่มโตออกดอก ออกผลให้มากขึ้น สามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้น

แน่นอนว่าการปลูกพืช 3 ระยะ แบบนี้ จะทำให้เรามีรายได้เข้ามาตลอด เพราะไม่ต้องรอผลผลิตแค่ช่วงเดียว แต่สามารถทำรายได้ให้อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่สร้างหนี้สิน เพียงเท่านี้เราก็จะมีกินมีใช้ อยู่ได้อย่างมีความสุข

ขอบคุณข้อมูลจาก : roongee.com