Thursday, 29 February 2024

หลักการเตรียมตัว การทำเกษตแบบพอเพียง หรือเกษตรผสมผสาน

ในยุคนี้หลายคนที่กำลังประกอบอาชีพเกษตรกรคงต้องรู้จักกับการทำเกษตรแบบพอเพียงกันอย่างแน่นอนซึ่ง ถ้าได้อ่านหลายๆ บทความที่เกี่ยวกับเกษตรพอเพียงแล้ว จะเห็นได้ว่ามันมีประโยชน์มากมาย แต่ในการเริ่มต้นทำนั้น ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูล ประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์

สำหรับคนที่ทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาตลอดจะต้องรับภาระบ้างอย่างซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงที่กระทบกับรายได้หลักอย่างมาก เกษตรก้าวหน้า ได้ทำสรุปแนวทางและปัญหาที่พบเจอกับชาวเกษตรกรที่ได้ลองเริ่มทำเกษตรพอเพียง มาให้อ่านประกอบก่อนตัดสินใจว่าจะทำเกษตรพอเพียงดีไหม ซึ่งจะขอแบ่งเป็นหัวข้อเพื่อให้อ่านได้ง่ายๆ ดังนี้

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรพอเพียง
เป็นข้อแรกเลยที่อยากจะให้ความสำคัญ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำเกษตรพอเพียงอย่างถ่องแท้เป็นสิ่งสำคัญ ควรหาความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์หรือลองเข้าอบรมกับหน่วยงานเกษตรที่มักมีจัดสอนให้ความรู้อยู่เสมอ เพราะหากขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อาจจะนำวิธีการทำแบบผิดๆ จนไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้

2. การทดลองทำเกษตรพอเพียง
โดยใช้วิธีการทดลองทำในพื้นที่เล็กๆ ก่อนเช่นปลูกพืช 4 ชนิด แล้วลองวัดผลว่าลงทุนไปเท่าไหร่ ได้กำไรกลับมาเท่าไหร่ พออยู่พอกินไหม ก่อนที่จะขยับขยายทำในพื้นที่ ที่ใหญ่ขึ้น เพราะเชื่อว่าเกษตรกรหลายคนที่ทำเกษตรเชิงเดี่ยวอยู่ยังไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดไปทำเกษตรพอเพียงในทันที การได้ทดลองทำก่อนจะช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจได้ว่าจะเริ่มทำดีไหม เหมาะกับแนวทางของตนเองหรือไม่

3. การทำเกษตรพอเพียงต้องใช้เวลา
ในการทำเกษตรพอเพียงไม่ว่าใครก็ตามที่เริ่มทำจะต้องใช้เวลาเพื่อให้เข้าใจรูปแบบของการทำอย่างชัดเจนและการดูแลพื้นที่แต่ละส่วนก็ไม่เหมือนกันทำให้การดูแลพื้นที่ในแต่ละวันใช้เวลามากกว่าการทำเกษตรเชิงเดี่ยว เพราะฉนั้นเกษตรกรต้องให้เวลาการกับทำเกษตรมากขึ้นและใส่ใจกับมันมากขึ้น

4. รู้จักตัวเอง ที่ดินของตัวตนเอง และท้องถิ่นของตนเองให้ดี
ข้อนี้สำคัญมากๆ เพราะเราต้องรู้ก่อนว่า ตัวเรานั้นตั้งใจจะทำแค่ไหนกับการทำเกษตรพอเพียง พร้อมจะทุ่มเท่กับมันให้มากแค่ไหน ที่ดินของตนเองเป็นอย่างไร สภาพดินความชื้น สภาพอากาศ เพราะตำราจะบอกเราไม่ได้ว่าควรปลูกอะไรไว้ตรงไหน มีแค่เราเท่านั้นที่จะรู้ได้จากสภาพที่ดินของเรา และท้ายสุดตลาดในท้องถิ่นของตนเองว่าช่วงนี้พืชผักชนิดไหนแพง ขาดแคลนอะไรบ้าง เราจะได้วางแผนถูกว่าควรปลูกพืชชนิดไหนที่จะทำให้เราไม่ขาดทุน และอยู่ได้

ในสี่ข้อที่ว่ามานั้น เป็นแค่ส่วนสำคัญใหญ่ๆ ที่มักเจอตามบอร์ดความคิดเห็นว่าจะเริ่มทำเกษตรพอเพียง แต่ติดปัญหานี้บ้าง เจอปัญหานี้บ้าง และได้ความรู้บางส่วนมาจากคนที่ทำเกษตรพอเพียงจนประสบความสำเร็จว่าเขาเริ่มจากการทำแต่ละหัวข้ออย่างไร ซึ่งทางแอดมินหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่คิดจะเริ่มทำเกษตรพอเพียงแล้วยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหน หากข้อมูลใดผิดพลาดไป แอดมินขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

เขียนและเรียบเรียงโดย : outcastsyle.com