Wednesday, 17 April 2024

หลวงปู่ครูบาบุญเป็ง อายุ 99 ปี 80 พรรษา ยังบิณฑบาตรเป็นกิจวัตร ไม่เคยขาด

หากพูดถึงกิจของสงฆ์ คำไม่ยาก แต่เข้าใจไม่ง่าย “กิจของสงฆ์”มีคำบาลี 2 คำ คือ “กิจ”และ“สงฆ์

กิจวัตร 10 อย่างของภิกษุ
1. ลงอุโบสถ
2. บิณฑบาตเลี้ยงชีพ
3. สวดมนต์ไหว้พระ
4. กวาดอาวาสวิหารลานwระเจดีย์
5. รักษาผ้าครอง

6. อยู่ปริวาสกรรม
7. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ
8. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติ พระอาจารย์
9 .เทศนาบัติ
10. พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง 4 เป็นต้น

กิจวัตร 10 เหล่านี้เป็นกิจใหญ่ ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัด และจำไว้เพื่อปฏิบัติ สมควรแก่สมณสารูปแห่งตนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็น และให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากหลัง เพจ Youlikeได้ โพสต์ภาพของ หลวงปู่ครูบาบุญเป็ง อายุ 99 ปี ที่ได้ออกบิณฑบาตในตอนเช้าได้ตามปกติ ยังสามารถเดินบิณฑบ าตได้ โดยทางเพจ ระบุว่า

อนุโมทนา สาธุคะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หลวงปู่ครูบาบุญเป็ง อายุ 99 ปีกับอีก 7 เดือน พรรษา 80 พรรษาข้อวัตรปฏิบัติ 1 ของธุดงค์ขององค์ท่านยังปฏิบัติ ไม่เคยขาด นั่นคือบิณฑบาตเป็นวัตร วัตรแห่งการเลี้ยงชีพ ด้วยตัวเอง ที่มา Apiyaporn Yaneekul

หลวงปู่ผู้มีอายุ 99 ปี 7 เดือน พรรษา 80 พรรษา ที่ยังคงมีวัตร ปฏิบัติ ในข้อ 1 ธุดงค์ขององค์ท่านยัง ปฏิบัติไม่เคยขาด นั่นคือบิณฑบาตเป็นวัตร ซึ่งเป็นวัตรแห่งการเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง


หลวงปู่ ครูบาบุญเป็ง คือผู้มีธรรมอันประเสริฐ เป็นเนื้อนาบุญ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวลำปาง และชาวเหนือในละแวกใกล้เคียง อย่างไม่เสื่อมคลาย โดยจะมีการจัดงานครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 14 –15ธันวาคมนี้