Tuesday, 21 May 2024

หนูน้อยยอดกตัญญู ไม่เคยอาย รับจ้างขนข้าวหมูช่วยพ่ อ แม่ห า รายได้ “หนูภูมิใจที่ได้ช่วยแม่”

เมื่อพูดถึงการช่วยเหลือแล้ว ก็มีให้เห็นหลาย ๆ ภาคส่วนทั้งทางภาครัฐและเอกช น แต่ก็ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังรอคอยความช่วยเหลือ และต้องขยันทำงานทุกอย่างที่ได้เงิน เพื่อประทังชีวิตและเลี้ยงดูจุ นเจือครอบครัวไปวัน ๆ เช่นเดียวกับเด็กหญิงยอดกตัญญูคนนี้รายการ เอไอเอส คนเก่งหัวใจแกร่ง ได้เผยแพร่เรื่องราวของ “น้องน้ำหวาน”

เอหรือ ด.ญ.ศจิก า รสชุ่ม สำหรับครอบครัวของน้องน้ำหวานนั้น จะรับจ้างเก็บเ ศ ษอาห ารร้านค้าในอำเภอเพื่อนำไปเลี้ยงหมูให้กับเจ้าของฟาร์มหมูที่รู้จักกันโดยทุกเย็นหลังเลิกเรียน น้ำหวานจะช่วยหิ้วถังข้าวส ารถังเ ศ ษอาห ารนำขึ้นรถพ่ ว งข้าง เพื่อนำไปส่งที่ฟาร์มกับแม่ แม้ข้าวหมูอาจจะดูส ก ป รก

อีกทั้งยังทำให้เสื้อผ้าเ ล อะ เ ท อะเ ป ร อะ เ ปื้ อ น แต่เด็กสาวผู้ขยันขันแข็งคนนี้ก็ไม่เคยห วั่ นน้องน้ำหวานเผยว่า ตนเองเต็มใจที่จะทำงานนี้ เพราะเงินทุกบ าทที่หาได้สามารถนำไปใช้ในโร งเรียนและแบ่งเบางานหนักของแม่ได้อีกด้วย เนื่องจากถังข้าวแต่ละถัง มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 10 ถึง 15 กิโลกรัมจะส่งผลต่อแขนของแม่ที่มีอาการช าอยู่แล้ว การที่ได้น้องน้ำหวานมาช่วย เป็นการแบ่งเบาภาระแม่ไปได้ในตัว

ครอบครัวของน้องน้ำหวานได้เช่าบ้านหลังละ 1,500 บาท อยู่ด้วยกัน 5 ชีวิ ต พ่อรับจ้างเป็นช่ า งพ่ นสีในอู่ซ่อมรถครอบครัวของน้ำหวานนั้น มีน้องชายอายุ 6 ขวบ ส่วนพี่ช ายอายุ 10 ขวบ จำเป็นต้องไปบวชเรียนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

พ่อแท้ ๆ ของน้องน้ำหวานแยกทางกับแม่ตอนน้องน้ำหวานอายุได้เพียง 5 ขวบ

น้องน้ำหวานบอกว่า ตัวเองไม่ใช่ลูกของพ่อเลี้ยงแท้ ๆ ทำให้เธอพย าย ามดิ้ นร นด้วยตนเองให้ได้มากที่สุดยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ งานรับจ้างไม่ค่อยแน่นอน บางครั้งก็ไม่มีงานรับจ้างเข้ามาเลย

หลาย ๆ ครั้ง แม่กับน้ำหวานจึงต้องไปขอรับอาห ารกล่องจากที่ว่าการอำเภอจอมบึง ที่จะมีคนนำมาแจกวันละ 1 กล่องแต่ละวันจะมีข้าวแจกให้กับคนในอำเภอจอมบึงวันละ 300 กล่อง นอกจากที่น้องน้ำหวานกับแม่จะช่วยรับส่งอาห ารหมูแล้ว

ในช่วงปิดเทอม แม่และน้องน้ำหวานยังรับจ้างขๅยข้าวแกงที่ร้านค้าในมหาวิทย าลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรี แต่ทำได้ไม่นาน ทางมหาวิทย าลัยก็สั่งปิด ทำให้ไม่มีนักศึกษา ร้านค้าจึงต้องปิดตัวลงสองแม่ลูกจึงต้องหยุดงานนี้ไปด้วยเช่นกันบางวันก็ออกรับจ้างทำงานก่อสร้าง แต่ก็ไม่แน่นอน

ตอนนี้อาศัยหาผักเก็บมาทำกับข้าวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และได้ค่าที่ทางอำเภอแจกประทั งชีวิ ตในอน าค ตน้องน้ำหวานมีความฝันอย ากเป็นครู เพื่อที่จะได้เป็นที่ปรึกษ าให้กับเด็ก ๆ ที่เ ดื อ ดร้ อ นต่อไป“หนูภูมิใจที่ได้ช่วยแม่”