Friday, 14 June 2024

“หนูน้อยฟันน้ำนม” ปลูกผักกินเอง ขายเองเดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ( ศพด.บ้านร่องห้า ) ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เพื่อดูแปลงปลูกพืชผักของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลของศูนย์ฯ ซึ่งมีการปลูกพืชผักตามฤดูกาล เช่นคะน้า กระหล่ำปลี ผักกาดขาว พริกและมะเขือยาว โดยอาศัย “ บวร “ คือบ้าน วัดและโรงเรียน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการรับประทานผัก ผลไม้ ตลอดจนเป็นการปลูกเด็กให้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการลงมือปฏิบัติ หรือมีส่วนร่วมในการปลูกผักเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆ

นางวรรณา เพ็งศรี หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า เปิดเผยว่า แต่เดิมก่อนที่จะมีโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เด็กๆเกือบทั้งหมดไม่ทานผักและมีทัศนคติที่ไม่ดีในการทานผัก ทางคณะกรรมการศูนย์ฯและคณะครูจึงหาทางออกด้วยการทำแปลงปลูกผักขึ้นมา โดยให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมมากที่สุด เพื่อให้เขาเกิดความภาคภูมิใจว่าเขาได้ปลูกผัก ได้ดูแลและเขาก็จะได้ทานผักที่ตัวเองปลูกจึงลงมือทำแปลงปลูกผักทันที

นางวรรณ กล่าวต่อไปว่า เด็กๆจะมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการปลูกผัก ยกเว้นการขึ้นรูปแปลงผัก จะมีคณะครู กรรมการศูนย์และผู้ปกครองมาร่วมกันทำให้ เด็กๆต้องปลูกผักเอง ดูแลรดน้ำ พรวนดินเอง และดูแลเรื่องหญ้าในแปลงของตัวเอง ในขณะเดียวกันทางศูนย์ก็ได้สอนการทำปุ๋ยหมัก สอนการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ โดยจะปล่อยให้เด็กๆทำงานตามใจชอบ แต่จะอยู่ในความดูแลขอคณะครูตลอดเวลาที่อยู่ในห้วงกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กๆ

ซึ่งปัจจุบันปัญหาเรื่องเด็กในศูนย์ไม่ทานเป็นศูนย์ถ้าไม่นับเด็กที่เข้ามาใหม่ ซึ่งยังไม่เคยร่วมกิจกรรมการปลูกผักนี้ ด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้มอบรางวัลเหรียญทองด้านการจัดประสบการณ์ ที่เป็นเลิศ “ การบูรณาการปลูกผักสวนครัวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กไม่รับประทานผัก “ ประจำปี 2563 และรางวัลจากกรมส่งเสริมกรมปกครองท้องถิ่น จ.พะเยา เป็นสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการแฏอบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ด้านการจัดประสบการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด ปี 2563

นายไพรณรงค์ บัวเทศ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม คณะกรรมการศูนย์ฯ กล่าวว่า นอกจากจะเป็นการสร้างการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สร้างค่านิยมในการกินผัก กระบวนการทั้งหมดจะถูกบูรณาองค์ความรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ในรูปแบบการทำ “ กาดหมั้วครัวลละอ่อน “ ให้เด็กฝึกขายของ คิดเงินและสอนให้ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า แต่โดยปกติพืชผักทั้งหมดที่ได้จะถูกนำไปทำเป็นเมนูอาหารให้เด็กๆทุกวัน ที่เหลือเก็บไปขายให้ผู้ปกครอง แล้วนำเงินที่ได้ไปซื้อของเล่น ของขวัญ ไว้แจกเด็กๆ ในงานวันเด็ก ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดทาง ทต.บ้านต๋อม ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่มาตลอดและจะสนับสนุนตลอดไป

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
siamrath.co.th