Friday, 12 July 2024

” หนุ่ม ” จุฬาฯ ปลูกต้นไม้ขายระหว่างเรียน ลองผิดลองถูก เจ๊งหลายครั้ง สู่รับทรัพย์ 170,000 ใน 1 เดือน

ยุคนี้สมัยนี้ใครๆ ก็มีอาชีพเสริม ไม่ว่าจะมนุษย์ออฟฟิศกินเงินเดือน นักบินแอร์โฮสเตส แม่ค้าพ่อขาย หรือกระทั่งน้องๆ นักเรียนนักศึกษา ซึ่ง คุณแฟรงค์-ปรเมศ สุขมงคล วัย 20 ปี นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากอาชีพหลักที่เป็นนิสิตหนุ่มแล้ว เขายังมีอาชีพเสริม คือการผันตัวมาเป็นพ่อค้าขายต้นไม้ อีกด้วย

ค ว า ม สำ เ ร็ จ ข อ ง ห ล า ย ๆ ค น มั ก จ ะ เ ริ่ ม ต้ น ม า จ า ก สิ่ ง ที่ ช อ บ เพราะหากเราได้ทำในสิ่งที่ชอบและมีความสุขกับมันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสิ่ไหนก็ทำออกมาได้ดีได้ เหมือนอย่างเรื่องราวของหนุ่มวิศวะปี 2 ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้ จนนำมาเป็นอาชีพสร้างรายได้ถึงเดือนละแสน

น้องแฟรงค์-ปรเมศ สุขมงคล วัย 20 ปี นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากการเรียนแล้ว เขายังสามารถสร้างรายได้ไประหว่างเรียน ด้วยการมาเป็นพ่อค้าขายต้นไม้ เพราะหลงใหลในเสน่ห์ของต้นไม้มาตั้งแต่เด็กๆ และเริ่มปลูกมาตั้งแต่อายุ 14 ปี

เมื่อตอนอายุได้ 14 ปี คุณแฟรงค์เก็บเงินได้ถึง 20,000 บาท ยอมลงทุนไปกับการซื้อต้นมะนาวเพื่อนำมาขาย แ ต่ ก ลั บ ข าย ไ ม่ ไ ด้ เ ล ย ยิ่ ง ทำ ก็ ยิ่ ง ข า ด ทุ น แ ต่ เ ข า ยั ง ไ ม่ ย อ ม ท้ อ ถ อ ย เ พ ร า ะ มั น คื อ สิ่ ง ที่ เ ข า รั ก จนกระทั่งสังเกตเห็นว่าปัจจุบัน ต้นไม้ป่าเป็นที่นิยมอย่างมาก

น้องแฟรงค์เล่าว่า ต้นไม้ป่าเหล่านี้ ลงทุนเมล็ดพันธุ์เดือนหนึ่งก็ประมาณ 2-3 หมื่น ซึ่งเขาใช้วิธีขายทางเฟซบุ๊กเป็นหลัก จนวันนี้ “บ้านต้นไม้แม่ทองหล่อ” เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีต้นไม้ให้เลือกถึง 30 ชนิด รวมไปถึงต้นมะริดที่ประเทศไทยมีแค่ 4 สวนเท่านั้น และเดือนๆ หนึ่งทำยอดได้กว่า 3 หมื่นบาท ไปจนถึงแตะหลักแสนเลยก็มี

ต้นไม้ของ ” บ้ า น ต้ น ไ ม้ แ ม่ ท อ ง ห ล่ อ ” มีหลากหลายชนิดอาทิ สักทอง กระถินเทพา ไม้แดง พยุงไทย มะฮอกกานี กฤษณา ตะเคียนทอง เหลืองปรียาธร กันเกรา คูนสีเหลือง รวมไปถึงไม้หายากและไม้โบราณอย่าง มะริด บุนนาค มะเกลือ จันทน์กะพ้อ สาธร มะหาด ประดู่แดง มะพูดหวาน และอีกมากมาย

น้องแฟรงค์ฝากทิ้งท้ายไว้ว่า เขาคิดว่าคนที่มีพื้นที่เยอะ ก็ต้องเสียภาษีพื้นที่ว่างเปล่า ถ้าให้คนหันมาปลูกต้นไม้กันเยอะขึ้น บนพื้นที่ว่างเปล่า ก็จะช่วยให้เสียภาษีน้อยลง นี่จึงเป็นอีกหนึ่งแนวคิดของเขา หากใครสนใจต้นไม้สวยๆ ก็สามารถติดตามกันได้ทางเพจ บ้านต้นไม้แม่ทองหล่อ

น้องแฟรงค์ บอกว่าความพยายามบวกความชอบจึงทำให้ตนเองประสบความสำเร็จ จาก”ตอนนั้นตนเองอายุ 14 ปี เก็บเงินได้ 20,000 บาท ลงทุนซื้อต้นไม้จนหมด ขายไม่ได้เลย แต่ไม่เคยท้อ เพราะทำจากความชอบ ตอนนี้ขายได้สูงสุดเดือนละ 170,000 บาท”