Thursday, 18 July 2024

หนุ่มพะเยาใช้เวลาว่างจากงานประจำ ปลูกองุ่นไร้เม็ด สร้างรายได้กว่า5แสนบาท/ปี

สวัสดีเพื่อนสมาชิกผู้อ่านทุกท่านที่ยังคงติดตามผลงานของทางทีมงานเรา เราจะนำเสนอเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์แก่แฟนเพจทุกท่าน หากผู้อ่านพร้อมกันแล้วเราไปรับชมข้อมูลก่อนเลยครับ

ตำรวจ สังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาย าเสพติด ภูธรจังหวัดพะเย า ใช้เวลาว่างจ า กการทำงานประจำ หันมาปลูก องุ่นไร้เมล็ด พันธุ์บิวตี้ซิสเลท แบบไร้ส าร ซึ่งสาม รถสร้ งรายได้เสริมให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี

ล่าสุด ขย ายพื้นที่ ปลูกองุ่น เพิ่มขึ้น โดยสามารถเก็บผลผลิตได้ 3 ครั้งต่อปี ซึ่งแต่ละรอบสามารถเก็บผลผลิตได้จำนวนกว่า 500 -600 กิโลกรัม ต่อรอบ จำหน่ายได้ครั้งละมากกว่า 1 แสนบ าท ปีหนึ่งก็เก็บได้ 2-3รอบ ซึ่งล่าสุดเตรียมเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ถ่ายรูปและซื้อผลผลิตที่เก็บเอง

ดาบตำรวจไพรัตน์ อะปะมาเถ ตำรวจสังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญ ห ๅ ย ๅ เ ส พ ติ ด ภูธรจังหวัดพะเย า เข้าทำการดูแลผลผลิตองุ่นไร้เมล็ด พันธุ์บิวตี้ซิสเลท ที่กำลังจะได้รับการเก็บเกี่ยวของตนเองอย่างใกล้ชิด หลังจ า กที่เข าใช้เวลาว่างจ า กงานราชการและงานประจำ ทำการปลูกไว้บริเวณพื้นที่สวนเริ่มต้น ประมาณ 1 ไร่เศษ

ในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเย า เมื่อ 5 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งได้ประสบผลสำเร็จ ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจ า กปลูกโดยวิธีการใช้อินทรีย์ผสมผสาน และขณะนี้ได้ขย ายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ต้น

ซึ่งดาบตำรวจไพรัตน์ บอกว่า ตนเองใช้เวลาว่างจ า กการที่ทำงานประจำ หันมาปลูก องุ่นไร้เมล็ด พันธุ์บิวตี้ซิสเลท ประมาณ 5 ปีกว่าที่ผ่านมา โดยทำการปลูกไว้จำนวนเริ่มต้นที่ 54 ต้น พบว่าผลผลิตเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจ า ก รสชาติองุ่นมีความหวานอร่อย และลูกโต ที่สำคัญองุ่นที่นี่ จะใช้วิธีการปลูกแบบอินทรีย์ผสมผสาน โดยจะใช้ปุ๋ยประเภทมูลสัตว์เป็นหลัก ซึ่งพอผลผลิตออกมา ก็จะมีผู้มาสั่งจอง และเดินทางมาซื้ออย่างต่อเนื่อง

โดยจะขๅยในราคา กิโลกรัมละ 250 บ าท ต่อมาก็ได้ขย ายพื้นที่ปลูกอีกรวมมากกว่า 100 ต้น ซึ่งสามารถให้ผลผลิตต่อรอบมากกว่ากว่า 500 กิโลกรัม เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ และในรอบนี้น่าจะสามารถให้ผลผลิตได้มากถึง 500 -600 กิโลกรัม เนื่องจ า ก อายุของต้นเจริญวัยอย่างเต็มที่ และให้รสชาติที่หวานอร่อย ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเข าได้เป็นอย่างดี..

ซึ่งสวนองุ่นผลผลิตจะส่งข ายต ามออนไลน์แล้ว ตนเองเตรียมที่จะพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าท่องเที่ยวถ่ายรูป นอกจ า กนั้น สามารถให้ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผลผลิตโดยการเก็บเอง ซึ่งในช่วงกลางเดือนนี้ผลผลิตก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างเต็มที่ ฝากกดติดต ามเพจ เกษตรบ้านไร่ ด้วยนะค่ะคราวหน้าจะเสนอ วิธีการปลูกให้ชมกันนะค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจ า ก : https://www.ejan.co/ejan-luntung เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า