Sunday, 14 April 2024

หนุ่มผู้ศรัทธา เผยรายชื่อเส้นทางสายบุญ หลวงตาบุญชื่น

ภายหลังจากที่ หลวงตาบุญชื่น ได้เดินถึงสำนักสงฆ์บ้านเสาเล้า ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้าย ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการเดินธุดงค์ในปีนี้

โดยตลอดเส้นทางมีชาวบ้านที่เลื่อมใสศรัทธา ได้มาปูผ้ารอให้หลางตาบุญชื่นได้เหยียบย่าง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และมีงพุทธศาสนิกชนชายหญิงแต่งกายด้วยชุดสีขาว เดินตามหลวงตาตลอดเส้นทาง ระหว่างทางในการธุดงค์มีการแวะพักที่โรงพยาบาลส่วนตำบลจนถึงแล้วออกเดินทางต่อ ซึ่งตลอดการเดินทางนั้น จะเห็นได้ว่า หลวงตาบุญชื่นเดินอย่างคล่องแคล่ว ทำเอาญาติโยมที่เดินตามมานั้น ต่างต้องเดินสลับกับวิ่ง เพื่อให้ทันหลวงตาจนถึงสำนักสงฆ์

ทั้งนี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Bunsom Butsranoi ได้มีการเผยเส้นทางทั้งหมด ที่หลวงตาบุญชื่น ได้เดินผ่าน โดยระบุว่า กราบนมัสการ พระเดชพระคุณท่านหลวงตาบุญชื่น ด้วยความเคารพรักและศรัทธาเลื่อมใส (กระผมขอสรุปข้อมูลและข่าวสาร) เอาไว้เป็นธรรมทานและเอาไว้เพื่อดูในบารมีของพระเดชพระคุณท่านหลวงต่บุญชื่น ข้างต้นที่ตัวกระผมนั้นได้เริ่มติดตามการเดินจาริกของพระเดชพระคุณท่านหลวงตาบุญชื่น นับตั้งแต่ จังหวัดจันทุบุรี จนถึงจุดหมายและปลายทาง คือ ที่พักสงฆ์ (ชั่วคราว) บ้านทุ่งนาเสาเล้าใหญ่ หมู่ 2 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม มีทั้งหมด 36 แห่งดังต่อไปนี้ฯ

ผู้สนับสนุน
1.วัดโพธาราม หมู่ 1 (บ้านโพธิ์) ต.หนองตาดง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
2.วัดทุ่งขนาน หมู่ 1 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
3.วัดคลองหาด หมู่ 7 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
4.วัดหนองปรือ หมู่ 7 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
5.วัดอนุบรรพต (เขาน้อย) หมู่ 6 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
6.วัดสุขสำราญ หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
7.สำนักปฎิบัติธรรมสวนป่าพุทธชยันตี หมู่ 8 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
8.วัดป่าศรัทธาธรรม หมู่ 6 ต.ลำนางลอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
9.วัดศิลาทอง หมู่ 21 ต. ตาจง อ.ละหันทราย จ.บุรีรัมย์
10.ที่พักสงฆ์ร่วมจิตปัญญาวัฒน์ฐานราชันย์ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

11.วัดอำปึล ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
12.วัดป่าหลักชัย ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
13.สวนป่ากาบเชิง (อ่างเก็บน้ำห้วยเชิง) หมู่ 3 ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
14.วัดป่าหนองหลวง หมู่ 4 ต.อาโพน อ.บัวเชค จ.สุรินทร์
15.วัดถ้ำผึ้งดาวดึงส์ หมู่ 6 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
16.ที่พักสงฆ์คลองแก้ว หมู่ 3 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
17.วัดบ้านน้ำมุดพัฒนาราม หมู่ 16 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

18.วัดป่าคำพิรุณ หมู่ 5 ต.ละลาย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
19.วัดโศกขามป้อม ต.ภูผาหมอง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
20.วัดป่าธรรมรักษ์ศรีเมือง ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
21.ที่พักสงฆ์ บ้านแก่นน้อย ต.โดมประดิษฐ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
22.วัดนาจะหลวย หมู่ 1 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
23.วัดป่าศรีมงคล ต.โพนงาน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

24.วัดภูงอย ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
25.วัดป่าภูนกยูง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
26.วัดห้วยสะคราม ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
27.วัดแก้วรังษี หมู่ 2 ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
28.วัดศรีบุญเรือง หมู่ 8 ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
29.วัดไพรสวรรค์ ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
30.วัดใหม่มงคลชัย ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

31.วัดศรีสมบูรณ์วนาราม หมู่ 13 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
32.วัดนาสีนวน ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
33.วัดลัฎฐิกวัน ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
34.วัดพระธาตุพนมบรมเจดีย์ 183/13 ต.ธาตุพนม อ.ธาตพนม จ.นครพนม
35.วัดโนนสะอาด หมู่ 5 ต.ท่าค้อ อ.เมืองมุกดาหาร จ.นครพนม
36.วัดใหม่ชัยภูมิ หมู่ 5 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ฯ ท่าน จำอยู่จังหวัดจันทบุรี 2 แห่ง ที่ผมเริ่มติดตามท่าน จำที่จังหวัด สระแก้ว 5 แห่ง จำที่ จังหวัด บุรีรัมย์ 3 แห่ง จำที่ จังหวัด สุรินทร์ 4 แห่ง จำที่ จังหวัด ศรีสะเกษ 5 แห่ง จำที่ จังหวัดอุบลราชธานี 12 แห่ง

ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญท่านจาริกผ่านไม่มีการจำวัดใดๆ จำที่ จังหวัดมุกดาหาร 2 แห่ง และสุดท้ายจำที่จังหวัดนครพนม 3 แห่ง (ร่วมทั้งหมด 36 แห่ง) ที่พระเดชพระคุณท่านหลวงตาบุญชื่น ที่ท่านใช้จำวัดในการเดินจาริก กราบอนุโมทนาสาธุๆ ครับ