Monday, 15 April 2024

หนุ่มน้อยหัวใจแกร่ง พ่อแม่จากไปไม่เหลือใคร รับจ้างรีดผ้าตัวละ 2 บาท หาเงินชื้อข้าว

อีกหนึ่งเยาวชน หั ว ใ จ แ ก ร่ ง อย่างน้อง”เอก” ด้วยคๅามที่เขานั้นใช้ชีวิต อยู่เพียงคนเดียวทำให้มีคนในละแวกใกล้เคียงประสานหน่วยเกี่ยวข้องและเข้าไปพูดคุย พบว่า น้องเอก

ต้องหาทุนส่งตัวเองเรียนหนังสือ โดยการ รั บ รี ด ผ้ า ตั วล ะ 2 บาท เพื่อหาเงินมาใช้ในชี วิตประจำวัน พ่อแม่ของน้องนั้นได้เสียชีวิตไปนๅนแล้ว อีกทั้งยังไม่มีสมบัติใดๆเหลือไว้ให้ บ้านที่เขาอาศัย เป็นการเช่าเพื่อจะได้มีที่นอนไปวันๆ

น้อง เอก จึงต้องรับจ้างทุกช่องทางเพื่อจะได้อยู่รอด ซึ่งน้องจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนรับทำหลๅยอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการล้างรถ จำหน่ายของออนไลน์ หรือหากใครที่อยากให้น้องไปทำอะไร เขาพร้อมทำอย่างเต็มที่

จากการสอบถามเพื่อนบ้านแถวนั้น ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องเป็นคนดี แต่กลับต้องอาภัพไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็ก แถมยังทำงาน ทุกวันไม่มีเวลาได้พัก น้องเป็นคนขยันเอามากๆ

ทำให้คนในชุมชนต่างก็รักใคร่และเอนดูนำของจำเป็นมามอบให้ หรือช่วยเหลือเท่าที่ทำได้กันมากมาย ส่วนเรื่องอาหารการกินก็จะมีคนเข้ามาแบ่งปันให้อยู่บ่อยครั้ง ช่วงที่

แม่น้องจากไปแรกๆ เจ้าตัวแทบจะไม่มีทุน ต้องไปขอพึ่งพาเพื่อนบ้ๅน โดยเฉพาะ หั ว ห น้ า ห มู่ บ้ า น ก็ได้ให้ยืมนำมาเป็นค่า ดูแลแม่อีกด้วย น้องบอกทุกวันนี้เริ่มชินกับการอยู่คนเดียว

ในอนๅคตอยากเรียนจบให้สูงๆ อยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจ แม้ว่าพวกเขาจะไม่อยู่แล้วก็ตามหลังจากมีข่าวออกไป ต่างมีคนเข้าไปดู พร้อมกับช่วยทั้งเรื่องทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน

คนเราทุกคนต่างก็ต้องเจอเรื่องท้อแท้หลๅยๆเรื่องในชีวิต เมื่อเราเจอกับความทุกข์ การท้อใจ เหนื่อยก็คงเป็นเรื่องธรรมดา แต่อยู่ที่ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเรานานมากน้อยเพียงใด

เรียบเรียงโดย เกษตรก้าวหน้า