Monday, 20 May 2024

หญ้าขึ้นรกในสวนตัดแล้วอย่าทิ้ง นำมาทำปุ๋ยหมัก ปลูกต้นไม้

การปล่อยให้หญ้าขึ้นในสวน​ เป็นวิธีการห่มดินรูปแบบหนึ่ง​ที่ช่วยปกป้องให้ดินชุ่มน้ำ ไม่แห้ง​ แต่ในสวนที่มีหญ้ารกเกินไป​ก็จะบดบังแสงที่พืชหลักต้องการ​ ดังนั้นจึงได้เวล ตัดหญ้าแต่จะตัดทิ้งเฉยๆก็น่าเสียดายอยู่ ถ้าเราเอาหญ้าที่เกิดจากการตัดมาทำการหมักเป็นดินปลูกต้นไม้ได้​ ก็คงจะดีไม่ใช่น้อย เรามีวิธีทำปุ๋ยหมักจากเศษหญ้ามาฝาก

วัสดุและอุปกรณ์
1. เศษหญ้าหรือเศษพืชอื่น ๆ 1,000 กิโลกรัม
2. มูลสัตว์ 200 กิโลกรัม
3. ปุ๋ยยูเรีย 2 กิโลกรัม
4. สารเร่ง พด.1 1 ซอง
5. น้ำสะอาด 5 ลิตร

วิ ธี ทำ
1. นำเศษหญ้าหรือเศษพืชอื่นๆ เช่น ฟางข้าว ต้นข้าวโพดหรือต้นอ้อยมาสับให้ละเอียด

2. นำส่วนผสมมากองเป็น 3 ชั้น ในพื้นที่ร่มไร้แสงแดด โดยให้รองพื้นด้วยมูลสัตว์ตามด้วยเศษหญ้าและปุ๋ยยูเรียทุกชั้น

3. ผสมสารละลาย ประกอบด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 กับน้ำสะอาด 5 ลิตร แล้วนำมาราดบนกองส่วนผสมแต่ละชั้น

4. หาวัสดุมาคลุมพร้อมรดน้ำให้พอชุ่ม คอยดูแลกลับกองปุ๋ยทุกๆ สัปดาห์ ใช้เวลาในการหมักนานประมาณ 45 วัน ก็จะได้เป็นปุ๋ยหมักชี ว ภาพที่พร้อมแก่การใช้งาน

ข้อมูลจากศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ