Friday, 14 June 2024

ส่อง 10 อาชีพที่สร้างรายได้ดี เงินเดือนสูงสุด

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารัก ทีมงานเพจ ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด วันนี้เราจะพาทุกท่านมาดู 10 อันดับ สายอาชีพ ที่มีเงินเดือนสูงสุดในไทย จากการสำรวจของ “จ๊อบส์ ดีบี” อาชีพไหนได้เงินเดือนเท่าไร มาเช็คกัน

จากสถิติ บริษัทจัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เผยผลสำรวจ “10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุด ” โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 50,000ราย พบว่าช่วงเงินเดือนของพนักงาน แต่ละระดับยังไม่แตกต่างจากปีก่อน แต่ก็มีบางสาย งานที่น่าจับตามองมีเงินเดือนสูง ได้แก่ บริการด้านการแพทย์ วิศวกรรมและโดยเฉพาะงานอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นสายงานเดียวที่ติด Top 5เงินเดือนสูงในทุกระดับงาน

สำหรับ 10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุดในแต่ละระดับ ทั้งเจ้าหน้าที่หัวหน้างานผู้จัดการและผู้บริหาร มีดังนี้

ระดับเจ้าหน้าที่
1 บริการเฉพาะทาง
2 อีคอมเมิร์ซ
3 ไอที
4 โทรคมนาคม
5 วิทยาศาสตร์/ Lab/ วิจัยและพัฒนา
6 ประกันภัย
7 บริการด้านการแพทย์
8 อสังหาริมทรัพย์
9 การตลาด/ PR
10 วิศวกรรม

ระดับหัวหน้างาน
1 อีคอมเมิร์ซ
2 บริการเฉพาะด้าน
3 อสังหาริมทรัพย์
4 บัญชี
5 สุขภาพ/ โภชนาการ/ ความงาม
6 ประกันภัย
7 ขนส่ง
8 ธุรการและทรัพยากรบุคคล
9 วิศวกรรม
10 บริการด้านการแพทย์

ระดับผู้จัดการ
1 อีคอมเมิร์ซ
2 ประกันภัย
3 บริการเฉพาะทาง
4 บัญชี
5 ธุรการและทรัพยากรบุคคล
6 ไอที
7 โทรคมนาคม
8 ขนส่ง
9 บริการด้านการแพทย์
10 วิศวกรรม

ระดับผู้บริหาร
1 สุขภาพ/ โภชนาการ/ ความงาม
2 วิทยาศาสตร์/ Lab/ วิจัยและพัฒนา
3 บริการด้านการแพทย์
4 โทรคมนาคม
5 อีคอมเมิร์ซ
6 ขนส่ง
7 การตลาด/ ประชาสัมพันธ์ (PR)
8 วิศวกรรม
9 บัญชี
10 ประกันภัย

ภาพและข้อมูลจาก จ๊อบส์ ดีบี