สูตรใหม่ ตัดกล้วยข ายแล้ว อย่าทิ้งต้นกล้วย สามารถทำเป็นปุ๋ยต่อได้

หลังจากตัดกล้วยไปขายแล้ว ต้นกล้วยที่เหลือรวมทั้งต่อมีประโยชน์สามารถทำให้เป็นปุ๋ยให้กับต้นกล้วยรุ่นต่อไปได้ โดยการให้จุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลาย วิธีทำไม่ยาก

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. กากน้ำตาล 1 ส่วน
2. น้ำเปล่า 1 ส่วน

วิธีทำ
1. ตั ดให้ตันกล้วย ให้ตอสูงประมาณ 1 เมตร ทิ้งไว้ 4 วัน

2. นำกากน้ำตาล 1 ส่วน น้ำเปล่า 1 ส่วน มาผสมกัน 1 : 1 คนให้เข้ากัน

3. นำไปลาดบนตอต้นกล้วยให้น้ำกากน้ำตาลซึมเข้าต้นกล้วยให้ทั่วพอประมาณ ทิ้งไว้ 3-4 เดือน ต้นกล้วยจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย

***หมายเหตุ : กากน้ำตาลเป็นอาหารจุลินทรีย์

เรียบเรียง : เกษตร นานา