Friday, 14 June 2024

สูตรเลี้ยงอาหาร “ไก่ต๊อก” ช่วยให้แข็งแรง โตเร็วและสวยงาม

คุณสงวน ทวีกาฬ หรือคุณต้อม อายุ 30 ปี เจ้าของฟาร์มไก่ต๊อก เรียนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี หลังจากที่เรียนจบ คุณต้อมไปเป็น สั ต ว บาลประจำฟาร์มสุกร ที่ จังหวัดราชบุรี คุณต้อมทำอยู่ประมาณ 2 – 3 ปี ก็รู้สึกคิดถึงบ้าน ตอนนั้นฟาร์มที่อุบลราชธานีเปิดรับสมัครสัตวบาล คุณต้อมก็เลยมาสมัครที่จังหวัดอุบลราชธานี

จากนั้นก็เริ่มมาทำงานที่จังหวัดอุบลราชธานีบ้านเกิด หลังจากนั้นเกิดภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้ ร า ยได้ลดลง คุณต้อมจึงตัดสินใจมองหาธุรกิจใหม่ ซึ่งตอนนั้นเขารู้จักกับไก่ต๊อกมาพอสมควร โดยที่ทางบ้านก็มีไก่ต๊อกอยู่ 2 ตัว คุณต้อมมองว่าไก่ต๊อกเป็นไก่สวยงามที่จะสามารถสร้างรายได้ให้เขาได้

ก็เลยลองโพสต์ขายใน Facebook และมันก็ขายได้จริง จึงตัดสินใจเรียนรู้การเลี้ยงไก่ต๊อกและก็เริ่มพัฒนาไก่ต๊อกสายพันธุ์ต่าง ๆ ขึ้นมา โดยปกติแล้วไก่ต๊อกเขาชอบจิกกินหญ้าอะไรอยู่แล้ว แต่เพื่อให้เขาแข็งแรงมากขึ้น คุณต้อมจึงนำเอาสารอาหารต่าง ๆ มาเสริมให้เขาโดยตรง

สำหรับอาหารที่ฟาร์มคุณต้อมใช้เลี้ยงไก่ต๊อก จะเป็นอาหารที่ผสมขึ้นมาตามสัดส่วน 1 ต่อ 1 จะมีหญ้าเนเปียร์สับและก็ข้าวเปลือกรำข้าว แล้วก็กากล้างมันสำปะหลังตากแห้ง อีกอย่างหนึ่งก็คือกากมันสดหมักยีสต์

วิธีการทำก็คือ นำส่วนผสมทั้งหมดในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วก็สามารถนำไปเลี้ยงไก่ต๊อกได้เลย การให้อาหารจะแบ่งเป็นมื้อเช้าและก็มื้อเย็น 2 เวลา ก็คือในอาหารที่ผสมให้จะมีสารอาหารค่อนข้างเยอะ แล้วก็มีวิตามินที่ได้จากพวกหญ้าเนเปียร์ด้วย แล้วก็โปรตีน โดยปกติแล้วไก่ต๊อกเขาชอบจิกกินหญ้าอะไรอยู่แล้ว เราก็มาเสริมในอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :คุณต้อม – สงวน ทวีกาฬ
ฟาร์ม : ฟาร์มไก่ต๊อก ไก่งวง อุบลราชธานี


ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 2 บ้านหนองถาวร ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
Facebook : ไก่ต๊อก ไก่งวง อุบลราชธานี เพจใหม่